Forhandlingsledelsen i Norges Rederiforbund, NR, er useriøs og gjør det vanskelig å finne en snarlig løsning.

Forhandlingsledelsen i Norges Rederiforbund, NR, er useriøs og gjør det vanskelig å finne en snarlig løsning.

Streikekontoret på SAFE-huset under fjorårets streik i NR-området.

Straks etter bruddet i meklingen gikk forhandlingslederen i Norges Rederiforbund, Jacob Korsgaard, ut med en melding om at SAFE i meklingen krevde en økning på kr. 50.000,- for ufaglærte stillinger.

Straks etter bruddet i meklingen gikk forhandlingslederen i Norges Rederiforbund, Jacob Korsgaard, ut med en melding om at SAFE i meklingen krevde en økning på kr. 50.000,- for ufaglærte stillinger.

Konkret økonomi ble aldri et tema under meklingen!

SAFE sitt utgangspunkt i de ordinære forhandlingene i mai var å rette opp den svakere lønnsutviklingen på tariffområdet de senere år. Det er fortsatt store lønnsforskjeller mot sammenlignbare stillinger på sokkeloverenskomsten, noe som SAFE også krevde harmonisert.

Kravet ble på en arrogant måte blankt avist av NR. Forhandlingslederen for NR gjør med sitt siste utspill i media muligheten til å finne en snarlig løsning enda vanskeligere. Økonomi er selvfølgelig et utspill som vekker interesse i media, men det forsurer klimaet mellom partene, og kan gjøre arbeidskonflikten unødvendig lang, spesielt når NR velger å spre usannheter.

I tillegg til økonomi, er pensjon og den omtalte garantiordningen det vesentlige kravet å få på plass.

Dersom det skal være mulig å finne en løsning som begge parter kan akseptere, skal en opptre med respekt og forholde seg til sannheten.

Sentral streikeledelse er etablert i Stavanger, og vi registrerer at nedstengningsprosedyrene er påbegynt. SAFE forventer at disse følges som avtalt. Dersom prosedyrene brytes, er det viktig at klubben og streikeledelsen får beskjed / blir orientert.