Forhandlingsresultatet fra mekling på sokkelavtalen er akseptert, dermed ingen streik

Forhandlingsresultatet fra mekling på sokkelavtalen er akseptert, dermed ingen streik

|Forhandlingene på Oljeoverenskomsten sokkel er i gang Foto: Kolbjørn Andreassen

Resultatet av uravstemningen i SAFE om forhandlingsresultatet på NOG sokkelavtalen er gjennomført. Forhandlingsresultatet fra meklingen er akseptert. Kl:1200 i dag gikk fristen for uravstemningen på sokkelavtalens forhandlingsresultat. SAFE sine medlemmer på sokkelavtalen stemte for å akseptere resultatet. Totalt ble det 64,13 % avgitte stemmer, 60,87 % stemte JA og 39,13 %  stemte NEI.

Resultatet av uravstemningen i SAFE om forhandlingsresultatet på NOG sokkelavtalen er gjennomført. Forhandlingsresultatet fra meklingen er akseptert. Kl:1200 i dag gikk fristen for uravstemningen på sokkelavtalens forhandlingsresultat. SAFE sine medlemmer på sokkelavtalen stemte for å akseptere resultatet. Totalt ble det 64,13 % avgitte stemmer, 60,87 % stemte JA og 39,13 %  stemte NEI.

Resultatet ble som følger:

  • Alle gis et generelt tillegg på kr 32 200,- inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon.
  • I tillegg vil det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i operatørbedriftene.
  • Garantibestemmelsen som sikrer tilnærmet lik lønnsutvikling på overenskomstens lønnstabell, i forhold til de lokale lønnstabellene i operatørbedriftene, utgjør i år kr 6 238,- inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon. Dette gis til alle i boring- og forpleiningsselskapene.
  • Skift/nattillegg økes med kr 4,– til kr 87,- per time og tillegget ved behov for konferansetid økes med kr 5,- til kr 109,- per time.
  • Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 80,- til kr 2 200,- per dag.

Tilleggene gjøres gjeldende fra 01.06.2022.

Les meklingsresultatet på Riksmeklerens møtebok.