Forlik i Stena Don-saken, 78 SAFE-medlemmer får erstatning

Forlik i Stena Don-saken, 78 SAFE-medlemmer får erstatning

Forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga|Stena Don Foto: Stena Drilling|Stena Don Foto: Stena Drilling||

Glad nyhet: Etter meget krevende og stort sett konstruktive forhandlinger i hele går, har SAFE landet et forlik i Stena-saken. Det betyr at SAFE ikke skal behandle saken videre i Lagmannsretten eller at saken om erstatning kan ankes til Høyesterett. Forliket for medlemmene tilsvarer et nettobeløp rundt en årslønn, litt avhengig av stilling. SAFE er fornøyd med forliket.

Glad nyhet: Etter meget krevende og stort sett konstruktive forhandlinger i hele går, har SAFE landet et forlik i Stena-saken. Det betyr at SAFE ikke skal behandle saken videre i Lagmannsretten eller at saken om erstatning kan ankes til Høyesterett. Forliket for medlemmene tilsvarer et nettobeløp rundt en årslønn, litt avhengig av stilling. SAFE er fornøyd med forliket. 

– Det er en lettelse endelig å være ferdig med saken etter mer enn tre års kamp, sier forbundssekretær HMS Stig Rune Refvik, som hadde ansvaret for saken på vegne av SAFE. Det er godt å vite at prinsippene knyttet til virksomhetsoverdragelse etter tap i Tingretten, ble vunnet både i Gulating Lagmannsretten og Høyesterett.

 decoding=
Stena Don Foto: Halvor Erikstein

– Med hele 78 saksøkere og forventninger både fra SAFE sine medlemmer og organisasjonen, var det et krevende utgangspunkt, men managing director Erik Rønsberg fra Stena Drilling stilte til forliksforhandlinger, sier Refvik. SAFE klarte sammen med Stena Drilling å lande et forlik på slutten av dagen. Industri Energi (IE), som SAFE har samarbeidet godt med, ble orientert av Stena Drilling om tilbudet og aksepterte samme forlik for sine fire medlemmer. Det ga altså et ikke ubetydelig beløp til medlemmene og det er hyggelig at SAFE sine medlemmer også har vist stor takknemlighet til SAFE for jobben vi har gjort, avslutter Refvik. Saken ble også omtalt i Stavanger Aftenbladet/E24.

 decoding=
Stena Don Foto: Halvor Erikstein

Stena Don-saken kort fortalt:

Stena Drillings rigg, Stena Don, hadde gått på kontrakt kontinuerlig siden den ble bygget i 2001. Den boret i en årrekke for Statoil/Equinor, de siste årene på Trollfeltet.  Statoil terminerte kontrakten med Stena Don høsten 2016, og riggen ble lagt i varmt opplag ved Hanøytangen i hele 2017. Masseoppsigelsene som skjedde i denne forbindelse var i strid med oppsigelsesforbudet. Hele 78 SAFE-medlemmer mistet jobben. Les mer om saken her.

– Dialogen med Stena Drilling ved Erik Rønsberg, tross ulikt juridisk standpunkt, har vært god og ryddig, sier Refvik. Derfor tok SAFE initiativ til en dialog i forkant av at saken om erstatningsutmålingen skulle avsluttes i lagmannsretten for å se om vi kunne enes i et minnelig forlik.

– Det er flere medlemmer som stilte opp som vitner i saken, som skal ha en stor takk. Videre har det gamle styret i SAFE i Stena stått last og brast i arbeidet. Til slutt må forbundslederen Hilde-Marit Rysst ha en stor takk for å ha støttet arbeidet og gitt gode råd helt til endelig resultat ble landet, sier Refvik.

SAFE er fornøyd med forliket

– SAFE er fornøyd med forliket, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Ønsker også å rette en stor takk til Stig-Rune Refvik, og hans utrettelige arbeid med denne saken. Han har holdt i saken, koordinert med alle 78 medlemmene og nå altså gjennomført en forhandling som endte i et resultat SAFE kan være fornøyd med. Medlemmene har blitt ivaretatt og bedriften har erfart konsekvensen av usaklig oppsigelse.

SAFE er også godt fornøyd med at SAFE sentralt får dekket deler av saksomkostningene for den gode jobben juridisk, med Bent Endresen i spissen, har gjort.