Forsikring i Gjensidige

Forsikring i Gjensidige

Noen SAFE-medlemmer har nylig mottatt brev fra Gjensidige om at deres forsikringer avsluttes ved årsskiftet. Brevet er sendt ut ved en feiltakelse, og de det gjelder vil bli kontaktet. Det er omlegging av interne datasystemer i Gjensidige som har medført at noen SAFE-medlemmer feilaktig har mottatt brev om at forsikringene deres opphører ved neste hovedforfall […]

Noen SAFE-medlemmer har nylig mottatt brev fra Gjensidige om at deres forsikringer avsluttes ved årsskiftet. Brevet er sendt ut ved en feiltakelse, og de det gjelder vil bli kontaktet.

Det er omlegging av interne datasystemer i Gjensidige som har medført at noen SAFE-medlemmer feilaktig har mottatt brev om at forsikringene deres opphører ved neste hovedforfall 1. januar.

Gjensidige vil ta direkte kontakt med de det gjelder via telefon, og det vil også bli sendt ut et oppklaringsbrev til disse kundene.

Har du fått brev om opphør av forsikringen, kan du også ta kontakt med Gjensidige på telefon 03100.