Forslag til vedtektsendringer  

Forslag til vedtektsendringer  

Vedtektskomitéen har hatt sitt første møte på SAFE-huset Foto: Rebecca Bjerga

Det er kongress i år, 7. – 8. november skal SAFEs viktigste veivalg godkjennes. Du som medlem kan være med på å bestemme hvordan våre neste tre år skal se ut, hvilke områder SAFE skal fokusere på og hvordan vi skal tilpasse oss fremtidens utfordringer.

Bruk anledningen til å påvirke organisasjonen vår, send forslag til endringer i vedtektene til idher@equinor.com, fristen er 7. juli.

Vedtektskomitéen er godt i gang med arbeidet opp mot kongressen i november. Komitéen består av:

  • Idar Martin Herland – SAFE i Equinor avdeling sokkel
  • Roger Fimland Maurstad – SAFE i Equinor avdeling sokkel
  • Arild Bringaker – SAFE i ESS
  • Martin Skogland – SAFE i SLB
  • Kim Johnny Sande – SAFE i Seadrill

Vedtekter er noe av det viktigste SAFE som organisasjon har. Vedtektene og handlingsplan avgjør veivalg, prioriteringer, fokus og ressurser. I tillegg styrer vedtektene organisasjonens oppbygging, sammensetning og metoder.  

– Vi har begynt å jobbe med vedtektene våre. Vi har fått inn en del forslag som vi må behandle, og noe i vedtektene må endres som en naturlig utvikling. Vi ønsker fremover å få flere forslag inn, slik at vi kan presentere et ferdig resultat til kongressen vår i november, sier Herland. 

Idar Martin Herland Foto: Rebecca Bjerga
Idar Martin Herland Foto: Rebecca Bjerga

– Det er godt å se at vi har veldig engasjerte tillitsvalgte i vedtektskomitéen, de speiler organisasjonen vår på en god måte, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. 

Vedtekter utvikles over tid, det er ikke alltid behov for å gjøre store endringer, men innimellom må vedtektene tolkes i dagens lys og med nåtidens øyne. 

– Det er et veldig viktig, spennende og avgjørende arbeid. Jeg er veldig fornøyd med at vedtektskomitéen tar på seg denne jobben. I tillegg til komitéen selv, kan du som medlem, tillitsvalgt eller klubbstyre ha oppdaget ting som bør endres på, og akkurat nå kan du komme med forslag. Benytt deg av det, sier Rysst. 

Forslag til endringer i vedtektene sendes til idher@equinor.com, frist er 7. juli.

Les mer om følgende emner: