Fortsatt ledige plasser på verneombudskonferansen

Fortsatt ledige plasser på verneombudskonferansen

Det er fortsatt ledige plasser på SAFEs verneombudskonferanse som avholdes på Sola Strand hotel 23. og 24. september. – Meld deg på, bygg nettverk og få faglig påfyll, oppfordrer Roy Erling Furre. Øverst på hjemmesiden finner du all nødvendig informasjon om HMS-konferansen som pågår fra 23. til 24. september på Sola Strand Hotel. Her ligger […]

Det er fortsatt ledige plasser på SAFEs verneombudskonferanse som avholdes på Sola Strand hotel 23. og 24. september. – Meld deg på, bygg nettverk og få faglig påfyll, oppfordrer Roy Erling Furre.

Øverst på hjemmesiden finner du all nødvendig informasjon om HMS-konferansen som pågår fra 23. til 24. september på Sola Strand Hotel. Her ligger også link til elektronisk påmeldingssjema. width=

Du kan også lese programmet HER og melde deg på HER

Både interne og eksterne foredragsholdere vil dele sine kunnskaper med oss. Målet er å sette sammen et program som vil gjøre våre verneombud enda bedre i stand til å utføre det viktige arbeidet verneombudene har, sier 2. Nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre.

Sammen med resten av HMS-utvalget har han laget en konferanse som i utgangspunktet vil ha hovedverneombud og verneombud som målgruppe.

– HMS-utvalget har sett at det er behov for å komme sammen, få faglig påfyll og bygge nettverk. I programmet vil det bli lagt til rette for diskusjoner og utvekslinger av erfaringer mellom verneombudene. Vi tror verneombudene har mye å lære av omgivelsene og av hverandre.

Aktivitetsnivået i næringen er høyt, og arbeidet til våre verneombud er viktigere enn noen gang. SAFE som fagforbund er kollektivet og «landsbymuren» rundt våre verneombud.

– SAFE er bevisst på vår «fadderrolle» for våre verneombud. Derfor ønsker vi på denne måten å gi dem faglig påfyll, samvær med kollegaer og gjennom dette gjøre dem tryggere på rollen de har i hverdagen, understreker Roy Erling Furre.

Første dag på konferansen vil rette seg mot forhold som berører verneombudenes hverdag.

Andre dag vil fokuset være på tre-partssamarbeidet i næringen med innlegg fra Petroleumstilsynets direktør, Anne Myhrvold og HMS-direktør i Norskolje og gass, Knut Thorvaldsen. En rekke HMS-faglige tema vil få fokus på konferansen.

Konferansen koster kr. 2.000,- for to dager. Prisen dekker en overnatting på hotellet, en middag, samt lunsj begge dager. Det er med andre ord en strekt subsidiert pris.

SAFE oppfordrer klubbene til å arbeide for å få dekket utgiftene hos sine arbeidsgivere. For de av SAFE sine deltakere som har arbeidsgivere som ikke vil støtte opp om sine verneombud, vil SAFE dekke denne kostnaden.

Deltakere som ikke er SAFE medlemmer må betale 1.500,- for konferansen, og 1.500,- for overnatting og ordne med reise selv.

Konferanseavgiften settes inn på kontonummer 3201.09.86485 og merkes med: «SAFE-HMS konferanse 2014»