Fotokonkurransen «Magisk Jul 2020»

Fotokonkurransen «Magisk Jul 2020»

Bli med i vår fotokonkurranse! Vi vil se hvordan du har det på arbeidsplassen i adventstiden og i julen 2020, send oss dine bilder på magisk@safe.no. Vi velger de tre beste bildene i januar 2021, med fokus på kreativitet, stolt oljearbeider og felleskap i en juletid preget av korona.

Vi vil se hvordan du har det på arbeidsplassen i adventstiden og i julen 2020, vi ønsker at du sender dine bilder til oss på magisk@safe.no. Vi har en jury som skal plukke de tre beste bildene tidlig i januar, de kommer til å sette fokus på disse tre kriteriene:

  • kreativitet
  • stolt oljearbeider
  • felleskap i en juletid preget av korona

Har du riktig adresse i vårt system? Sjekk Min side og vær sikker på at eventuelle overraskelser eller gaver havner i riktig postkasse.