Frontfagforhandlingene dag for dag

SAFE/Parat sitt forhandlingsutvalg Foto: Roy Aleksandersen
SAFE/Parat sitt forhandlingsutvalg Foto: Roy Aleksandersen

Lønnsoppgjøret 2020: NHO v/Norsk Industri tilbyr ingen lønnsøkning, SAFE og Parat vil ta ut 1026 medlemmer i streik. Her kan du lese hva som skjer i frontfagforhandlingene, dag for dag.

Dag 7: Mekling gjennomført

22. august: Sent fredag kveld kom partene i frontfaget til enighet, etter å ha vært i mekling nær 23 timer på overtid. YS-forbundene SAFE, Parat og Fellesforbundet i LO har fått gjennomslag for et generelt tillegg for alle medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten. Den økonomiske rammen utgjør 1,7 prosent.

Partene fikk gjennomslag for kravene om et generelt tillegg for alle, og minstelønnssatsene økes med mellom 7,50 kroner og 8,50 kroner. Det er også enighet om mer forutsigbare arbeidstidsordninger for ansatte i offshore-industrien. Etter nesten to døgns mekling på overtid, ble Paratog Norsk Industri enige om å godta Riksmeklers forslag til løsning i årets frontfagsoppgjør. Dermed er innholdet i Industrioverenskomsten for neste tariffperiode (2020-2022) klart.

Dag 6: Mekling pågår på overtid 

21. august: Norsk Industri, Fellesforbundet, Parat og SAFE jobber fortsatt for å finne en løsning og unngå storstreik i industrien. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt. Arbeiderne er bedt om å gå på jobb som vanlig.

– Hele forhandlingsutvalget er på plass og klar til å møtte de utfordringene som måtte komme, sier Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE. SAFE ber alle gå på jobb som vanlig.
Riksmekleren sa til NRK at det har vært bevegelse mellom partene gjennom hele meklingen, men at det er vanskelig og de ulike temaene må ses i sammenheng.

Dag 5: Avgjør om det blir storstreik

20. august: 27 000 industriarbeidere over hele landet går ut i streik fredag dersom det ikke blir enighet i meklingen som nå er i innspurten. I et intervju med Dagbladet sa riksmekler Mats Wilhem Ruland dette:

– Det har vært bevegelse i meklinga, men det gjenstår fortsatt mange krevende spørsmål som ikke er avklart.

Dag 4 – SAFE og Parat melder plassfratredelse for over tusen medlemmer

19. august: SAFE og Parat vil ta alle sine medlemmer som er omfattet av industrioverenskomsten ut i streik. Dette gjelder blant annet ansatte i Autronica fire and security, Andersen mekaniske verksted, Bilfinger industrier og Beerenberg.

– Parat har meldt plassfratredelse for 1026 medlemmer, derav 433 er SAFE sine, sier Roy Aleksandersen. Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune sier også at variable tillegg for jobbing offshore må harmoniseres på tvers av ulike avtaler og sikre mye større forutsigbarhet knyttet til arbeidstid.

Forhandlinger dag 3 Foto: Roy Aleksandersen
Foto: Roy Aleksandersen

Dag 3: Krevende situasjon

18. august: Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE, er kalt inn til forhandlingene den andre dagen med tvungen mekling. Han beskriver situasjonen som krevende, fordi LO v/ fellesforbundet og YS v/Parat forventer fremdeles på en reallønnsforbedring, mens NHO v/Norsk Industri kom til forhandlingene med et tilbud på 0 kroner i lønnsøkning.
Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen Foto: Rebecca Bjerga

– Vi er i en krevende situasjon. Med Koronasituasjonen som bakteppe, NHO sin forhandlingsfullmakt som sier 0 kr i tillegg, og ingen tekstmessige endringer av tariffavtalen, så sier det seg sjøl at vi må være forberedt på en vanskelig mekling som kan ende opp i streik allerede fra fredag.

Dag 2 – første dag med tvungen mekling, partene står langt fra hverandre

17. august: Mens NHO vil ha null-oppgjør, mener Parat og SAFE at det er rom for å gi tillegg. Oppjustering av anslaget for prisveksten for 2020 kan også bidra til å komplisere meklingsinnspurten. Hogne Hole er SAFE sin representant i Parat sitt engere utvalg, han sier følgende:

– Forhandlingene er nå gått over til tvungen mekling, med oppstart mandag den 17. august. Dersom partene ikke kommer til enighet innen tidsfristen den 20. august kl 24.00, blir det meldt plassfratredelse fra SAFE og Parat sine medlemmer, som er omfattet av Industrioverenskomsten. Da er streik et faktum fra fredag, 21. august.

Hogne Hole, klubbleder i BIlfinger. Foto: Mette Møllerop
Hogne Hole, klubbleder i BIlfinger. Foto: Mette Møllerop .

Dag 1 – brudd etter en time

3. august: For første gang i historien ble lønnsoppgjøret flyttet fra mars til august på grunn av koronapandemien. Det tok ikke mer enn en time før det ble brudd, og saken ble videresendt til Riksmekleren. Fristen for å komme til enighet er midnatt mellom 20. og 21. august.

Reidun Ravndal. Foto: Mette Møllerop
Reidun Ravndal. Foto: Mette Møllerop

– Da hadde ikke SAFE mulighet til å forhandle om de enkelte tariffavtalene. I år er det et forbundsvist oppgjør der vi selv forhandler på våre egne tariffavtaler. Det åpner for at vi kan forhandle om langt mer enn bare lønn, sier Reidun Ravndal.

Skriv ut siden