Frontfagforhandlingene kan ende i streik fra fredag

Meklingsstart i frontfaget Foto: Helene Husebø
Meklingsstart i frontfaget Foto: Helene Husebø

27 000 industriarbeidere fra SAFE, Parat og Fellesforbundet kan bli tatt ut i streik fra fredag om ikke partene kommer til enighet innen torsdag kl 24.00

For første gang i historien ble lønnsoppgjøret flyttet fra mars til august på grunn av koronapandemien. Forhandlingene startet opp den 3. august. Det tok ikke lang tid før det ble brudd, og saken ble videresendt til Riksmekleren. Nå melder SAFE og Parat fare for streik allerede fra fredag.

SAFE er godt representert i frontfagforhandlingene av: Roy Aleksandersen (nestleder i SAFE), Christian Jørgensen (SAFE-klubben i Beerenberg) og Hogne Hole (SAFE-klubben i Bilfinger). Hole er også SAFE sin representant i Parat sitt engere utvalg, han sier følgende:

«Forhandlingene er nå gått over til tvungen mekling, med oppstart mandag den 17. august. Dersom partene ikke kommer til enighet innen tidsfristen den 20. august kl 24.00, blir det meldt plassfratredelse fra SAFE og Parat sine medlemmer, som er omfattet av Industrioverenskomsten. Da er streik et faktum fra fredag, 21. august.»

Hogne Hole, klubbleder i BIlfinger. Foto: Mette Møllerop
Hogne Hole, klubbleder i BIlfinger. Foto: Mette Møllerop .

Vårens vakreste eventyr?

Lønnsoppgjøret: Dette kan kalles «vårens vakreste eventyr» som berører de fleste i vårt samfunn. Korona er det store, stygge «trollet» som truer både økonomien og arbeidslivet i kongeriket, og de tre «kongene» på hver sin side er ofte uenige:

  • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) – arbeidsgivere
  • Landsorganisasjonen (LO) og Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS) – arbeidstakere
  • Staten – riksmekleren

Disse har en stor oppgave foran seg som kan kun løses om de samarbeider. De skal få i havn en avtale om lønns- og arbeidsforhold som vi alle kan leve med. Blir det lønnsøkning, mer ferie, en bedre pensjonsordning eller streik?

Fare for streik på fredag

– Det er en tradisjon at man ligger listen høyt, men at tonen mellom partene etter hvert bedres når en først får satt seg ned og forhandlet, sier nestleder i SAFE Roy Aleksandersen.

LO v/ fellesforbundet og YS v/Parat forventer fremdeles på en reallønnsforbedring, men NHO v/Norsk Industri kom til forhandlingene med et tilbud på 0 kroner i lønnsøkning. Det tok bare en time før det ble brudd i forhandlingene.

Skriv ut siden