Full seier i «2.2»-saken i arbeidsretten

Full seier i «2.2»-saken i arbeidsretten

Advokat Elisabeth Bjelland. Foto: Mette Møllerop

I dag falt dommen i arbeidsrettssaken mellom North Atlantic Drilling Ldt, COSL og SAFE i saken om NR-avtalens punkt 2.2: Oppsigelse og avskjed.

I dag falt dommen i arbeidsrettssaken mellom North Atlantic Drilling Ldt,  COSL og SAFE i saken om NR-avtalens punkt 2.2: Oppsigelse og avskjed.  

Saken ble behandlet i arbeidsretten 13. og 14. juni, og det var advokat i SAFE, Elisabeth Bjelland som førte saken for SAFE.

Paragraf 2.2 sier følgende: «Når oppsigelse foreligger og oppsigelsestiden etter gjeldende bestemmelser utløper på en bestemt dato som etter arbeidstakerens arbeidsplan faller i en oppholdsperiode, opphører arbeidsforholdet først etter at denne oppholdsperiode er avsluttet.

Arbeidstaker skal på fratredelsespunktet utbetales tilgodehavende lønn for opparbeidede fridager som på grunn av opphøret ikke kan avspaseres.»

De to rederiene har valgt en praksisendring som bryter med tariffavtalen. De sier opp ansatte midt i en arbeidsperiode og vil ikke utbetale lønn fram til den ansattes arbeidsperiode er slutt.

Flertallet av arbeidsrettens medlemmer var enige med SAFE, og domsslutningen sier dette:

  1. 1. Flyteriggavtalen punkt 2.2 innebærer at de som ble oppsagt på våren/sommeren 2016 i North Atlantic Crew AS og COSL Offshore Management AS, jf. sentrale tvisteprotokoller av 8. juni 2017 og 1. august 2016, skal utbetales lønn etter bestemmelsens andre og tredje avsnitt, og etter den arbeidsplanen den enkelte hadde i forkant av oppsigelsen.
  2. North Atlantic Crew AS og COSL Offshore Management AS plikter å foreta etterbetaling til de oppsagte i henhold til slutningens punkt 1.

Arbeidsrettens dom