Furre: – Akuttmedisinsk beredskap i Kristiansund må opprettholdes

Furre: – Akuttmedisinsk beredskap i Kristiansund må opprettholdes

– SAFE fastholder kravet om at den akuttmedisinske beredskapen i Kristiansund må opprettholdes, uavhengig av sykehusstruktur i Møre og Romsdal, sier 2. nestleder og HMS-ansvarlig, Roy Erling Furre.  Han understreker at SAFE ikke har noen mening om hvor det skal bygges nytt sykehus i regionen, og at kravet om akuttmedisinsk beredskap på dagens nivå i […]

– SAFE fastholder kravet om at den akuttmedisinske beredskapen i Kristiansund må opprettholdes, uavhengig av sykehusstruktur i Møre og Romsdal, sier 2. nestleder og HMS-ansvarlig, Roy Erling Furre.

 Han understreker at SAFE ikke har noen mening om hvor det skal bygges nytt sykehus i regionen, og at kravet om akuttmedisinsk beredskap på dagens nivå i Kristiansund må sees helt uavhengig av den pågående lokaliseringsstriden. width=

 – Allerede i 2010 tok SAFE initiativ til et møte med Helse Midt-Norge gjennom arbeidet i Sikkerhetsforum, nettopp for å sikre at beredskapen for offshorearbeidere på Haltenbanken ble tatt hensyn til i planarbeidet for nytt sykehus i regionen.  Fortsatt akuttmedisinsk beredskap i Kristiansund er av avgjørende betydning for hele oljeindustrien i området, fastslår Furre.

 Han peker på at flytiden til Molde fra Haltenbanken vil overskride dagens beredskapskrav i det regelverket som Ptil opererer med. Akuttmedisinsk transporttid til sykehus skal ikke overstige 3 timer. Dette inkluderer mobiliseringstiden for helikopter.

  – Det er mange som har sin arbeidsplass på feltene på Haltenbanken. Deres sikkerhet ved akutt sykdom og ulykker er avhengig av at det er tilfredsstillende akuttmedisinsk beredskap i Kristiansund, sier Furre