Furre: – Sterkt beklagelig at Eriksson overkjører Ptil om livbåter

Furre: – Sterkt beklagelig at Eriksson overkjører Ptil om livbåter

|

Det er sterkt beklagelig at regjeringen overprøver sitt eget fagorgan, og ikke vil innføre nytt regelelverk for livbåter offshore. I stedet velger den å høre på oljeselskapene, sier Roy Erling Furre, 2. nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE. Furre har arbeidet med saken helt siden den famøse dropptesten på Veslefrikk tilbake i 2005, som viste at […]

Det er sterkt beklagelig at regjeringen overprøver sitt eget fagorgan, og ikke vil innføre nytt regelelverk for livbåter offshore. I stedet velger den å høre på oljeselskapene, sier Roy Erling Furre, 2. nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE.

Furre har arbeidet med saken helt siden den famøse dropptesten på Veslefrikk tilbake i 2005, som viste at noen livbåter var rene dødsfeller.

– Det har skjedd forbedringer på mange installasjoner etter dette, nye båter er blitt utviklet og har erstattet gamle. Men mye gjenstår, og nettopp derfor hadde vi trengt de endringene i regelverket som Ptil nå foreslo, men som regjeringen dessverre nekter å innføre, sier Furre.

Han er frustrert med tanke på sikkerheten til norske oljearbeidere. – Jeg håper at neste gang noen fra regjeringen besøker en plattform i dårlig vær, kanskje får kjenne på følelsen av hvordan det er å måtte nødevakuere under forhold som kan medføre livsfare, sier Furre.

Nytt prinsipp
Slik Furre vurderer det innfører regjeringen nå et helt nytt prinsipp i HMS-regimet offshore:

– Normalt fastsetter man et klart regelverk og avviksbehandler unntak der det er nødvendig. Med denne beslutningen legger departementet egentlig opp til at hele sokkelen skal avviksbehandles. Regimet er snudd på hodet, og det bryter med synet til både Ptil og fagforbundene, nemlig at sikkerheten skal være like god for alle offshoreansatte, uavhengig av hvilken innretning man jobber på. Det er tydelig at regjeringen har lent seg på regnestykker fra selskapene som har skremt med kostnader på 60 milliarder. Ptils nedre anslag har imidlertid ligget på 11 milliarder, understreker han.

Hørte ikke på Ptil
Ptil innstilte på at det ble gjort endringer i forskriftene for livbåter på oljeinstallasjoner, både på faste og flyttbare innretninger. Olje- og energidepartementet er imidlertid av den oppfatning at økt tilsynsaktivitet på dette området vil være tilstrekkelig.  Samtidig slår departementet fast at flyterigger fortsatt skal ligge under det maritime regelverket.

– Der kan man plukke ut livbåtene som er for dårlige og ikke holder god nok standard, og få skiftet disse ut. Det vil være med å sørge for at vi ikke pålegger næringen flere titall milliarder i ekstra kostnader, samtidig som vi opprettholder sikkerheten på norsk sokkel, hevder arbeidsminister Robert Eriksson overfor Dagens Næringsliv.

Statsråden lover overfor avisen at Ptil vil bli tilført mer penger for å trappe opp tilsynsvirksomheten når det gjelder livbåter, uten å ville tallfeste hvilke beløp det vil bli.

Stå vakt
Furre lover at SAFE vil stå vakt på området framover. – Nå skal vi passe på at statsråden i hvert fall leverer det han lover i forhold til at Ptil skal blir tilført ekstra midler for å ivareta sikkerheten så godt som mulig er med det eksisterende regelverket, understreker Furre.