Furre til møte i EU-kommisjonen med gode råd om sikkerhet

Furre til møte i EU-kommisjonen med gode råd om sikkerhet

Roy Erling Furre, 2. nestleder i SAFE, er tirsdag i neste uke invitert til EU-kommisjonen for å gi sitt syn på regulering av petroleumsindustrien. EU er bekymret etter Deepwater Horizon-ulykken, og vurderer nye reguleringer. Ptil-direktør Magne Ognedal er medlem i  North Sea Offshore Authorities Forum, der representanter fra OLF og IE også er invitert til […]

Roy Erling Furre, 2. nestleder i SAFE, er tirsdag i neste uke invitert til EU-kommisjonen for å gi sitt syn på regulering av petroleumsindustrien. EU er bekymret etter Deepwater Horizon-ulykken, og vurderer nye reguleringer.

Ptil-direktør Magne Ognedal er medlem i  North Sea Offshore Authorities Forum, der representanter fra OLF og IE også er invitert til å delta på møtet tirsdag.

 width=

Dette forumets mål er å oppnå en felles tolkning og tilnærming til EU/EØS- lovgivning innen sikkerhets- og arbeidsmiljøsaker, samt å informere hvert land om dette arbeidet.Petroleumstilsynet deltar i NSOAF, hvor samtlige nordsjølands myndigheter med tilsynsansvar for petroleumsvirksomhet til havs er representert. 

EUs eksperter har studert utslippet fra Macondo-brønnen i Mexicogolfen og vurdert konsekvensene av en slik hendelse om den hadde skjedd i Nordsjøen.

Resultatet har skremt EU-politikerne. Blant annet har studiene konkludert med at de økonomiske kostnadene vil beløpe seg til mellom fem og 30 milliarder Euro – i tillegg til de miljømessige skadene. Ekspertene har også anslått at en stor ulykke som dette statistisk vil inntreffe hvert 35. år. 

– EUs arbeid på dette området ble heftig diskutert også  blant delegatene på IRF-konferansen i Stavanger denne uken. Jeg registrerte der at industrien i Norge er bekymret for at EU, for å vise handlekraft, skal innføre reguleringer som overstyrer det nasjonale regimet, men som ikke nødvendigvis vil øke sikkerheten, sier Furre.

Han er uansett glad for at EU, naturlig nok, ser til Norge og vil ha innspill herfra når unionen utreder framtidens rammevilkår for petroleumsindustrien.

Sånt sett er jeg jo glad for at SAFE er invitert. Det er et tegn på at vi er en aktør som blir tatt på alvor og lyttet til – også i EU, sier Furre.