Gå sakte-aksjon i Bilfinger

Gå sakte-aksjon i Bilfinger

SAFE-klubben og Fellesforbundet-klubben i Bilfinger er ikke fornøyde med lønnsoppgjøret. Fredag 10. februar startet de med temporeduskjon. – Dette er ikke lett å stå oppi, vi går kraftig ned i lønn, sier klubbleder i SAFE i Bilfinger, Hogne Hole.

Fredag 10. februar klokken 07.00 gikk alle ansatte operatører i Bilfinger Nordics AS ut i temporeduskjon. Å gå sakte eller «dagse» er en aksjonsform som kan ha store konsekvenser for produksjonen, særlig i tilfeller der bedriften har leveringsforpliktelser overfor kunder. Ansatte må være til stede 100 prosent av arbeidstiden, men de yter 45 prosent arbeidsinnsats og mottar 45 prosent lønn.

Hogne Hole, klubbleder SAFE i Bilfinger
Hogne Hole, klubbleder SAFE i Bilfinger

– Vi er ikke fornøyde med tilbudet som ble gitt. I uravstemningen mente medlemmene at dette ble for dårlig, med tanke på de fem kriteriene som ligger til grunn. Begge de to klubbene i selskapet har stemt ned tilbudet, og alle ansatte operatører i Bilfinger er dermed i konflikt, sier Hole.

De fem kriteriene som legges til grunn for den lokale lønnsdannelsen er:

  • økonomi
  • fremtidsutsikter
  • produktivitet
  • konkurranseevne
  • den aktuelle arbeidskraftsituasjonen

De to klubbene i Bilfinger står sammen nå. Dette har vært vanlig praksis siden nytt klubbstyre.

– Vi forhandler sammen med Fellesforbundet-klubben, og vi opptrer som en helhet. Vi prøver å koordinere oss så godt vi kan. Det er viktig å ha fokus på HMS og å ta vare på hverandre, det er en tøff situasjon å stå i, vi går kraftig ned i lønn med 55%. Dette varer inntil bedriften kommer med et tilbud som medlemmene kan leve med, sier Hole.

Hole mener fremtidsutsiktene ser veldig bra ut, men er bekymret ovenfor arbeidskraftsituasjonen i løpet av de neste årene.

– Det er mer enn nok arbeid i bransjen, alle snakker om oljeboom i Nordsjøen og om enorme investeringer. Vi må bemanne opp faste stillinger, fremfor innleid arbeidskraft. Den aktuelle arbeidskraftsituasjonen er kritisk i Nordsjøen.

Gå sakte-aksjonen vil vare inntil bedriften kommer med et tilbud som medlemmene kan leve med, sier klubblederen.

– Ballen ligger hos selskapet, sier Hole.

Les mer om følgende emner: