Gode diskusjoner og framtidsrettede vedtak

Gode diskusjoner og framtidsrettede vedtak

Tor Egil Løvli legger fram organisasjonsutvalgets forslag.|

Den ekstraordinære kongressen var preget av gode og saklige innlegg fra en rekke delegater. Både størrelse på forbundsstyre, forholdet mellom antall valgte og ansatte på SAFE-huset, ble diskutert og vurdert med bakgrunn i arbeidsoppgaver. Tor Egil Løvli, SAFE i Statoil sokkel, holdt sin innledning på vegne av det forbundsnedsatte organisasjonsutvalget. Det åttemanns store utvalget har […]

Den ekstraordinære kongressen var preget av gode og saklige innlegg fra en rekke delegater. Både størrelse på forbundsstyre, forholdet mellom antall valgte og ansatte på SAFE-huset, ble diskutert og vurdert med bakgrunn i arbeidsoppgaver.

Tor Egil Løvli, SAFE i Statoil sokkel, holdt sin innledning på vegne av det forbundsnedsatte organisasjonsutvalget.

Det åttemanns store utvalget har jobbet grundig, kreativt, og med stor takhøyde, for å finne en hensiktsmessige organisering av SAFE som samsvarer med de krav forbundet står ovenfor framover.

 width=

Kongressen hadde en viktig oppgave, å behandle forslag til endrede vedtekter på de områdene som trenger fornyelse for at SAFE skal være enda bedre rustet til å løse morgendagens oppgaver, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

– Jeg er imponert over kvaliteten på innleggene som ble holdt. Delegatene viste hva de er laget av.

Gjennom diskusjoner basert på kunnskap og kompetanse, var det klart at slett ikke alle var enige i det framlagte forslaget. Likevel var det tydelig at det var organisasjonens beste som var det overordnede målet for alle. Det var veien, midlene man var uenige om, ikke selve målet. Delegatene ga også skryt til organisasjonsutvalget for det arbeidet som var lagt ned, selv om ikke alle var enige i alt.

Vedtektsendringer trenger to tredjedels flertall for å bli vedtatt. Helheten i forslaget ble utslagsgivende og fikk den nødvendige oppslutning.

Nå har den kommende kongressen i november fått et godt grunnlag for å ta riktige valg som styrker SAFEs posisjon som fagforbund, sier Hilde-Marit Rysst.

– Dagen ble den milepælen jeg håpet på, og vi har gjort vårt for at kongressen i november får et godt arbeidsgrunnlag å jobbe videre på.