Gode nyheter for vår bransje: Fortsatt stor interesse for leting på norsk sokkel 

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en årlig leterunde i de mest modne områdene på norsk sokkel. Totalt 28 ulike oljeselskaper, fra de store internasjonale selskapene, til mindre norske leteselskaper fikk tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene. 15 selskaper blir nå tilbudt ett eller flere operatørskap.  

 – SAFE syns det er gledelig at det fortsatt er god aktivitet på norsk sokkel, også i de modne områdene, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Det er viktig at vi benytter installasjoner og produksjonsanlegg som allerede er på plass til å produsere reserver som ligger i nærheten, dette genererer flere inntekter til staten. Disse inntektene er med på å sikre velferdsstaten vår og skaper mer forutsigbar energi til Europa og verden. 

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Oljedirektoratet viser i sin ressursrapport at uten tilførsel av nye ressurser vil produksjonen i 2040 reduseres til ca. 30% av dagens nivå og at felt i produksjon blir mindre lønnsomme. 

 – SAFE er bekymret for den fremtidige produksjonsraten på sokkelen. Nye muligheter på sokkelen er avgjørende for å sikre arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet, ikke minst for å kunne finansiere den grønne omstillingen i næringen og for å nå klimamålene, sier Rysst.  

Ambisiøse mål

Vår bransje har satt seg ambisiøse mål for å redusere utslippene på norsk sokkel med 40 % i 2030 og ned mot null i 2050. Nå jobbes det systematisk med dette.  

Hver eneste dag jobbes det med forbedringer i vår bransje, sier Rysst. Våre kollegaer jobber hver eneste dag med endringer som gjør at bransjen skal klare å nå myndighetenes ambisjon om å kutte klimautslippene. Bransjen vår er fortsatt en viktig bransje for fremtiden med spennende, utviklende og lærerike oppgaver. 

For å kunne utvikle bærekraftige og fornybare energimetoder, må Norge opprettholde sin olje- og gassproduksjon. Det betyr fortsatt leting og nye funn, for vår produksjon faller kraftig de nærmeste årene. Forutsigbar produksjon bidrar til å sikre Norges velferdssamfunn, bidrar til at CO2 utslippene minker. Vi trenger olje og gass, og produktene Norge produserer er verdens mest klimavennlige fossile energi, sier Rysst.  

Skriv ut siden