Godt møte mellom SAFE AU og AU i SAFE sin største klubb, Equinor sokkel

Torsdag 3. juni ble det avholdt et vellykket møte mellom arbeidsutvalget (AU) i SAFE og SAFE klubben Equinor sokkel. De to SAFE/YS konserntillitsvalgte, Bjørn Asle Teige og Raymond Midtgård, var også med på dette møtet i Bergen. Forbundsleder Hilde-Marit Rysst er godt fornøyd med møtet og med samarbeidet mellom SAFE sentralt og den største klubben i vår organisasjon.

– God kommunikasjon og tett samarbeid er viktig for de sakene SAFE jobber med, både internt og eksternt, sier Rysst. At sokkel-klubben sitt tillitsvalgtapparat består av 151 tillitsvalgte, sier jo litt om størrelsen. Det er ikke tvil om at handlinger og valg bedriften Equinor tar, har betydning for langt flere enn Equinor sine ansatte. Derfor er det viktig for SAFE, som forbund, å være tett på. Vi jobbet oss gjennom mange temaer og laget gode planer for veien videre. Det var fint å merke de gode relasjonene og samholdet, at vi står trygt sammen om veien videre, sier Rysst.

Tilhørighetsdebatten er avklart- SAFE er bransjens beste alternativ

Terje Enes ble nettopp gjenvalgt klubbleder for sokkel-klubben, han var tydelig på at klubbens mål er å være den foretrukne klubben i Equinor. Tilhørighetsdebatten som har vært på agendaen er avklart, og valg av heltidsvalgte er foretatt. Både kjente og nye navn utgjør AU. Klubben har fokus på alle prosessene i Equinor, tillitsvalgtapparatet og ikke minst det enkelte medlem.

– SAFE-sokkel avholder videomøter med alle installasjoner, både medlemsmøter og tillitsvalgtmøter. Her kan forbundet sentralt også få delta, sier Enes. I forhold til tilhørighetsdebatten vet vi at det er mange rykter og påstander, ikke minst på sosiale medier.

Marius Mastad og Thorbjørn Holger Opstad
Marius Mastad og Thorbjørn Holger Opstad

– Det beste er å forholde seg til fakta, sier nyvalgt nestleder Marius Mastad. Ta kontakt med oss i AU når ryktene går, eller det er ting dere lurer på. Vi står til deres disposisjon.

Samarbeid om arrangementer, SAFE-skolen og tillitsvalgtsapparatet var en naturlig del av møtet, samt Equinor sine strategiske valg, organisasjonsprosesser og Petroleumstilsynet sine pålegg.

– Det er mange utfordringer, sier Monica Martinsen, nyvalgt HMS-sekretær. Ikke minst er SAFE uenig med bedriften om bemanning og kompetanse.

Nok bemanning og kompetanse på sokkelen

Nok bemanning og kompetanse på sokkelen er ett av de to av resolusjonene som ble vedtatt på landsmøtet dagen før AU-møtet. Forslaget til denne resolusjonen kom fra Idar Martin Herland, nyvalgt nestleder i SAFE-sokkel.

– Rett bemanning er avgjørende for HMS og best mulig økonomiske resultater for bedriften, sier Herland.

– Det er ingen tvil om at SAFE-sokkel er en stolt del av SAFE-familien, og vi jobber kontinuerlig med å være det beste alternativet internt i Equinor. Vi vil bidra til at forbundet er bransjens beste alternativ, sier gjenvalgt nestleder Porfirio Esquivel, bedre kjent som Moffe.

Skriv ut siden