Godt samarbeid mellom Equinor og verneombudene

Bildet er fra kabinen i S92 – hvor 12 av 19 seter benyttes på utreise, denne begrensningen ble innført av Equinor 17.03.2020. Dette ble gjort for å øke avstanden mellom passasjerene og for å redusere risikoen for smitte.
Bildet er fra kabinen i S92 – hvor 12 av 19 seter benyttes på utreise, denne begrensningen ble innført av Equinor 17.03.2020. Dette ble gjort for å øke avstanden mellom passasjerene og for å redusere risikoen for smitte.

Verneombudstjenesten i Equinor Energy fungerer svært godt i disse Covid-19 tider. Lokalt på innretningene samhandler hovedverneombudene og verneombudene svært godt med ledelsen i forhold til nødvendige avvik og ekstra innsats for gjennomføring av treninger og øvelser, samtidig som de etterlever smittevernet.

Så lenge sykdommen varer og strenge smittevernregler må ivaretas, bidrar alle med en ekstra innsats for å tilrettelegge for at alle skal ha en best mulig hverdag ute på innretningene. Arbeidstakere fra Danmark, Sverige og andre land har en krevende hverdag med karantene før utreise og karantene ved hjemkomst. Krevende logistikkforhold og smitteverntiltak som igangsettes i disse dager, gjør det krevende for alle.

– Det som er veldig positivt opp i alt dette, er at Equinor som selskap, arbeider knallhardt for å holde så stor del av virksomheten som overhode mulig i gang. Dette er viktig for alle våre leverandører. I denne dugnaden må alle bidra for å etterleve smittevern og tilrettelegge så godt som mulig for at alle skal ha det best mulig på jobb, sier Thor Ulrik Jacobsen, HVO i offshore fagsenter.

Oppmerking på gulvet på Flesland heliport som indikerer hvor passasjerene skal stå med korrekt avstand i køen
Oppmerking på gulvet på Flesland heliport som indikerer hvor passasjerene skal stå med korrekt avstand i køen

Verneombudstjenesten med K-HVO og fagforeningen deltar også i den sentrale Covid-19 gruppen hvor det avholdes to møter i uken for å koordinere tiltak. I tillegg har Equinor formet en arbeidsgruppe som skal se på kriteriene som skal til for å øke passasjerer fra 12 til 19 reisende. Gruppen består av: Thor Ulrik Jacobsen fra VO-aksen i UPN (undersøkelse og produksjon Norge), sammen med helseaksen, personell fra heliport, helikopter og fra operasjonssenteret til Equinor.

– Vi startet arbeidet 27.04.20 med en befaring på heliport Flesland hvor vi så på tiltak innført og arealbruk. Vi fikk en grundig innføring i prosessen av Bristow og Nokas, og registrerte at de hadde mange gode tiltak på plass. Gruppen var også en tur ute i helikopter for å teste smittevern om bord, sier Jacobsen.

Helsedirektoratet, sammen med FHI (Folkehelseinstituttet) og Luftfartstilsynet, har utgitt en veileder for luftfarten, inkludert helikopter på sokkelen. Blant annet skal det være et sete mellom hver passasjer, noe som er praktisert i Equinor siden 17. mars.

Gruppen vil jobbe fremover med å se på kriterier for å normalisere helikoptertransporten igjen. I tillegg til å vurdere eksisterende tiltak, vil de se på nye tiltak og innhente erfaringer fra andre operatører og bransjer. Arbeidet vil også koordineres/presenteres mot helikopterselskaper, samt at interne risikovurderinger fra helseaksen i Equinor vil bli presentert for, og drøftet med, FHI, før en gjør endringer i 12 til 19 passasjerer.

– Tilbakemeldingen fra tillitsvalgte i referansegruppen og verneombudstjenesten er at det anbefales å vente med å gå fra 12 til 19 passasjerer til det kommer nye retningslinjer fra FHI og en faglig anbefaling fra helseaksen i Equinor. Vi er også for at munnbind/maske kan innføres som en ekstra barriere. Dette vil nok medfører at vi må fly mer, og vi må fly i helgene, samt utover dagens ordinære ruteprogram på ukedagene, men det godtar vi i denne unntakssituasjonen, sier Jacobsen.

Skriv ut siden