Gratis fagbrevkurs i maritim og olje/gass sektor

Gratis fagbrevkurs i maritim og olje/gass sektor

SAFE sin medlemmer kan få gratis fagbrevkurs i flere fag, første mann til mølla-prinsippet gjelder. AOF Vestlandet – Agder har fått midler til å starte gratis nettundervisning til følgende fagbrev: VG3 Matrosfaget, VG3 Motormekanikerfaget og VG3 Boreoperatørfaget.

SAFE sin medlemmer kan få gratis fagbrevkurs i flere fag, første mann til mølla-prinsippet gjelder. AOF Vestlandet – Agder har fått midler til å starte gratis nettundervisning til følgende fagbrev:

  • VG3 Matrosfaget
  • VG3 Motormekanikerfaget
  • VG3 Boreoperatørfaget

Undervisning, kursmateriell og eksamensavgift er gratis for deltakerne.

Kursoppstart er første uken i februar, og det legges opp til 120 timer med undervisning. Hvert fagbrevkurs settes opp med en undervisning både på dagtid og kveldstid. Det betyr at deltakerne kan logge seg på  «live» undervisning på oppsatt tid enten dagtid eller kveldstid, alt etter hva som det passer med jobbrotasjon.

Kurset avsluttes i november med teoretisk eksamen i faget. Mer informasjon og linker til kursopplegget og påmelding finner du i vedlagt plakat.