Gratis kurs og sertifikatpakke til ansatte innen olje-, gass- og leverandørindustrien

Gratis kurs og sertifikatpakke til ansatte innen olje-, gass- og leverandørindustrien

|

Nye teknologier, omstilling, nye digitale verktøy og stadig mer komplekse arbeidsprosesser fører til et kompetansebehov for de tilknyttet olje-, gass- og leverandørindustrien. Gjennom trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet, som SAFE er en del av, kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen du lenge har tenkt på.

Nye teknologier, omstilling, nye digitale verktøy og stadig mer komplekse arbeidsprosesser fører til et kompetansebehov for de tilknyttet olje-, gass- og leverandørindustrien. Gjennom trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet, som SAFE er en del av, kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen du lenge har tenkt på.

Kursene i bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien er gratis, og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier. Studieforbundet AOF tilbyr en hel rekke med gratis kurs i teori til fagprøven i flere fag.

Gratis teorikurs og sertifikatpakke til kran- og løfteoperasjonsfaget

  • du må ha minst 4-5 års erfaring i faget
  • gode norskspråklige kunnskaper, både skriftlig og muntlig (anbefalt språknivå B1)
  • kompetanse innen bruk av PC
  • så mange kransertifiseringer som mulig ut i fra kravene for oppmelding og gjenomføring av praktisk fagprøve.

Les mer og søk her. 

Forbundssekretær HMS, Stig-Rune Refvik, representerer SAFE i Programområdestyret i bransjeprogram for olje- gass- og leverandørindustrien.

Forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga
Forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga

– Jeg ønsker å bidra til at alle SAFE sine medlemmer skulle få eller finne et tilbud som er relevant eller spennende uansett hvilke områdene man jobber innen, opplyser Refvik. Dette er spesielt viktig nå, vi er jo i en omstillingsfase i bransjen vår.

Vår bransje er sentral for Norges verdiskaping

Vår bransje er sentral for Norges verdiskaping, og trenger arbeidstakere som har kompetanse som gjør at bransjen kan være i front i den teknologiske utviklingen.

Regjeringen har etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling, der staten og partene i arbeidslivet (som SAFE er en del av) samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Målet med bransjeprogrammene er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov, slik at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

Partene har selv definert tre områder der kompetanseløft er særlig viktig, på tvers av utdanningsnivå. Disse tre er:

  1. Utdanningstilbud knyttet til «grønt skifte».
  2. Utdanningstilbud innen ulike områder som tar for seg hvordan vi håndterer klimaendringer og miljøutfordringer.
  3. Utdanningstilbud innen IKT, med vekt på moduler knyttet til IT-sikkerhet, kunstig intelligens/databehandling, bruk av droner, HMS og bruk av digitale sikkerhetssystemer/sikkerhetsverktøy.

Utdanning.no og Kompetanse Norge tilbyr kurs innen vår bransje. Kursene i bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien er gratis, og kan tas ved siden av jobb, siden mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.

Se oversikt over kurs her. Lykke til!