Gullfaks C-rapporten bekrefter SAFEs påstander

Gullfaks C-rapporten bekrefter SAFEs påstander

– Kritikken fra forskningsstiftelsen IRIS mot Statoils ledelse etter brønnhendelsen på Gullfalks C er meget sterk, og helt i tråd med det SAFE har påpekt flere ganger, sier 2. nestleder i SAFE, Roy Erling Furre. Last ned IRIS-rapporten HER Furres hovedinntrykk etter å ha lest den omfattende rapporten er at den er overraskende åpen om […]

– Kritikken fra forskningsstiftelsen IRIS mot Statoils ledelse etter brønnhendelsen på Gullfalks C er meget sterk, og helt i tråd med det SAFE har påpekt flere ganger, sier 2. nestleder i SAFE, Roy Erling Furre.

Last ned IRIS-rapporten HER

Furres hovedinntrykk etter å ha lest den omfattende rapporten er at den er overraskende åpen om de kritikkverdige forholdene som har rådet i selskapet, og som har bidratt til farlige situasjoner som den på Gullfaks C i mai i fjor. width=

 – Rapporten er overraskende åpen om selskapets egne mangler. Den inneholder klare påpekninger av svakhetene ved det såkalte adferdsbaserte sikkerhetssystemet, og ikke minst forteller den om at Statoils ledelse har hatt fokuset på omstilling og økonomi, og i liten grad på sikkerhetsstyring og drift, sier Furre.

 – Som SAFE gjentatte ganger har pekt på er svekkelsen av vernetjeneste og varslervernet en viktig del av kritikken som framkommer i rapporten. At det voldsomme fokuset på integreringsprosess, nedbemanning (58 +) og rotasjon av ansatte mellom installasjoner har redusert kompetansen og gått utover sikkerheten, mener jeg også blir dokumentert av IRIS, sier Furre.

Rapporten er meget klar i sin kritikk mot ledelsens håndtering av uønskede hendelser:

«At feil oppstår forklares i stor grad ved forhold hos de ansatte, eksempelvis manglende motivasjon og /eller vilje til å følge definerte prosedyrer. Samlet gir det grunnlag for å stille spørsmål ved om det eksisterer en overdreven systemtro hos sentrale ledere i selskapet, og som påvirker tilnærmingen til læringstiltak og muligheter for forbedring. En slik forståelse av læring er i tråd med et perspektiv på sikkerhetsarbeid som kalles «behavior-based safety, hvor fokus er rettet mot endring av arbeiderens adferd for å forhindre at hendelser/ulykker oppstår. Underliggende for dette perspektivet er dermed en forståelse av at muligheter for ulykker oppstår som følge av «usikker» adferd fra arbeiderens side. En konsekvens av et slikt perspektiv er at ansvaret for at feil oppstår skyves nedover i organisasjonen og plasseres hos den enkelte medarbeider», heter det i rapporten.

 – Rapporten dokumenterer at Statoil har vært dårlig styrt. Jeg registrer at ledelsen legger seg flat i forhold til kritikken SAFE har kommet med, og som denne rapporten underbygger. Spørsmålet er nå om selskapets ledelse er i stand til å bruke rapporten til å snu utviklingen. Sikkerhetsarbeidet som blir beskrevet har svekket selskapets tillit både i omverdenen og blant egne ansatte. Mitt råd til Helge lund må være: Sett på høreapparatet, sier Roy Erling Furre.