”Håndbok” ved oppsigelser

”Håndbok” ved oppsigelser

|

SAFE Juridisk har utarbeidet en artikkel som tar for seg saksgang og rettsregler i oppsigelsessaker. Både tillitsvalgte og medlemmer har ønsket mer informasjon om oppsigelsesprosesser, hva som er viktig å kjenne til og huske på når man står oppi en slik prosess. Artikkelen tar for seg viktige bestemmelser, og inneholder også sjekklister som kan være […]

SAFE Juridisk har utarbeidet en artikkel som tar for seg saksgang og rettsregler i oppsigelsessaker. Både tillitsvalgte og medlemmer har ønsket mer informasjon om oppsigelsesprosesser, hva som er viktig å kjenne til og huske på når man står oppi en slik prosess. Artikkelen tar for seg viktige bestemmelser, og inneholder også sjekklister som kan være nyttig for våre tillitsvalgte og medlemmer.

Du finner artikkelen under fanen ”Lønns- og arbeidsvilkår” i menyen på hjemmesiden, eller du kan følge linken her: Rettsregler ved oppsigelser.

Øverst i artikkelen har vi laget hurtiglinker til de ulike temaene som er omtalt for å lette oversikten for deg som bruker.

Det er viktig å huske på at hver enkelt oppsigelsessak forutsetter en individuell vurdering, og at ingen saker er like. Det kan derfor tenkes forhold som er svært sentrale i en sak, men som ikke er aktuelle i det hele tatt i en annen sak.

Mange av bestemmelsene som regulerer forholdet rundt oppsigelser følger av arbeidsmiljøloven, som gjelder for alle ansatte som er ansatt og arbeider i Norge. De fleste er imidlertid også tilknyttet tariffavtaler som kan gi avvikende bestemmelser. Og selv om vi har forsøkt å lage denne fremstillingen så tariffnøytral som mulig, så er det likevel viktig å presisere at andre regler kan følge av avtaleverket.