Harald Sjonfjell er død

Harald Sjonfjell, en av de mest markante fagforeningslederne i norsk oljeindustri, er død. Han var gjennom mange år en sentral tillitsvalgt, først i OFS, siden i Nopef. Hele tiden med Ekofisk-Komiteen som base.

– Det er en av de store personlighetene i norsk fagbevegelse som nå har gått bort. Harald Sjonfjell har satt tydelige fotavtrykk i norsk oljehistorie, og vi minnes ham med takknemlighet og respekt for det han gjennom flere tiår, og i mange ulike posisjoner, gjorde for arbeidstakere i landets viktigste industri. Våre tanker går i dag til hans familie, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

Han ble ansatt i Phillips allerede i 1978, og fikk raskt tillitsverv i Ekofisk-Komiteen, der han var leder gjennom mange år. Først en periode på 1980-tallet, og etter noen års avbrekk fra vervet, en ny periode på 1990-tallet.

 Harald Sjonfjell var leder for forløperen til dagens SAFE, Oljearbeidernes Fellessammenslutning  (OFS),  i perioden 1986 til 1990.  Etter at det oppstod uenighet mellom Ekofisk-Komiteen og OFS under tariffoppgjøret i 1996, og om den videre strategi for forbundet, endte det med at Ekofisk-Komiteen meldte seg ut av OFS. Etter noen år ble så Ekofisk-Komiteen en klubb i daværende Nopef.

 Også i Nopef, og senere i Industri Energi, var Harald Sjonfjell en uredd forkjemper for oljearbeideres faglige rettigheter og deres sikkerhet på arbeidsplassen. Den norske oljearbeideren har mye å takke ham for.

 Harald Sjonfjell bisettes fra Soma Kapell i Sandnes fredag 28. juni klokken 11.30

Skriv ut siden