Hederspris til Tristan Lorraine

Hederspris til Tristan Lorraine

Styreformannen i GCAQE, Tristan Lorraine, er tildelt British Citizen Award (BCA) for sitt arbeid mot turbinoljeforgiftning i fly. I 2008 deltok han på konferansen ”Åpent lende” i regi av SAFE og Norsk Flygerforbund. BCA tildeles personer som har gjort et særlig samfunnsnyttig arbeid.

Styreformannen i GCAQE, Tristan Lorraine, er tildelt British Citizen Award (BCA) for sitt arbeid mot turbinoljeforgiftning i fly. I 2008 deltok han på konferansen ”Åpent lende” i regi av SAFE og Norsk Flygerforbund.

BCA tildeles personer som har gjort et særlig samfunnsnyttig arbeid. width=

Lorraine, som har bakgrunn som flykaptein, var blant grunnleggerne av Global Cabin Air Quality Executive i 2006. Dette er en verdensomspennende organisasjon for flyvere og kabinansatte som slåss for å få slutt på at lekkasjer fra turbinolje i flymotorer kan komme inn i ventilasjonssystemet og skade passasjerer og mannskap om bord.

SAFE er medlem i GCAQE på bakgrunn av at slike turbinoljer også brukes i oljeindustrien, og at det er påvist lignende skader her som i luftfarten, der den såkalte MS-saken på Statfjord er den mest kjente. Organisasjonssekretær Halvor Erikstein i SAFE er styremedlem i  GCAQE.

Lorraine har blant annet laget filmen ”Welcome Aboard Toxic Airlines” som han hadde med seg da han i 2008 besøkte HMS-konferansen ”Åpent lende” i Sandnes i 2008.

Foto: Halvor Erikstein