Helgesen fortsetter på Kårstø

Helgesen fortsetter på Kårstø

SAFE i Statoil, Kårstø avholdt årsmøte i Haugesund fredag 21. mars. Per Emil Helgesen fortsetter som klubbleder i klubben med Katrine Knarvik-Skogstø som nestleder. Du kan lese mer om årsmøtet og valgene på klubbens hjemmeside HER Jørn Inge Mala, Hilde Christin Lønning og Finn Hetland ble gjenvalgt for 2 nye år som styremedlemmer. Kim-Rune Mikkelsen […]

SAFE i Statoil, Kårstø avholdt årsmøte i Haugesund fredag 21. mars. Per Emil Helgesen fortsetter som klubbleder i klubben med Katrine Knarvik-Skogstø som nestleder.

Du kan lese mer om årsmøtet og valgene på klubbens hjemmeside HER

Jørn Inge Mala, Hilde Christin Lønning og Finn Hetland ble gjenvalgt for 2 nye år som styremedlemmer. Kim-Rune Mikkelsen går inn som fast styremedlem.

Årsmøte diskuterte også de forskjellige kostnadsreduksjons programmene i Statoil og situasjonen fremover.

Årsmøte vedtok følgende resolusjon: 

”Safe klubben Kårstø er uenig i at det skal kuttes i egen bemanning ifm. prosessen om å redusere kostnader i Statoil.

Selskapet må først vurdere innleide/konsulenter, samt kunne tilby annet arbeid i bedriften dersom en kommer i en situasjon der bemanningen skal diskuteres.

Selskapet vokser og bygger ut flere felt på Norsk Sokkel, noe som tilsier god sysselsetning i mange år fremover.”