Helikoptersikkerhet offshore

Helikoptersikkerhet offshore

|||||Stig-Rune Refvik sammen med ledelsen i Air Contact Group Foto: Rebecca Bjerga|Inger-Hilde Tobiassen Foto: Rebecca Bjerga

SAFE deltok på Solakonferansen i slutten av september, som er landets største møtearena for diskusjoner rundt offshore helikoptersikkerhet. SAFE fikk også en omvisning i hallen til Aircontact Group AS sin helicenter på Sola, der Sikorsky holder på med helikoptervedlikehold og trening av piloter og teknikere i simulator.  

SAFE ved forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik deltok på Solakonferansen, som er landets største møtearena for diskusjoner rundt offshore helikoptersikkerhet. SAFE fikk også en omvisning i hallen til Aircontact Group AS sin helicenter på Sola, der Sikorsky holder på med helikoptervedlikehold og trening av piloter og teknikere i simulator.  

– Det viktigste med denne konferansen er å treffe og samle alle fra industrien, sier Arne Martin Gilberg, leder i Start Norge som er en del av Aircontact Group AS. Vi vil holde fokus på helikoptersikkerhet offshore, sier han. 

Stig-Rune Refvik sammen med ledelsen i Air Contact Group Foto: Rebecca Bjerga
Stig-Rune Refvik sammen med ledelsen i Air Contact Group Foto: Rebecca Bjerga

Tre alternative helikoptermodeller ble presentert under Solakonferansen: 

  • Bell 525  
  • Leonardo AW189  
  • Airbus H175 

 decoding=
Bell 525 Foto: Stig-Rune Refvik

Trenger vi nytt helikopter offshore?  

– Det er nok mange og ulike meninger om dette, men det er liten tvil om at arbeidshesten S-92 gjør en god jobb og nyter høy tillit hos brukerne, sier Refvik. Det viktigste for de som jobber ute på sokkelen er at de både opplever å være- og faktisk er trygge på vei til og fra jobb. Da er det viktig med åpenhet, engasjement og tillit i alle prosesser. Derfor er SAFE engasjert i ulike fora som HSS-4 (Helikoptersamarbeid for sikkerhet på norsk sokkel) og Solakonferansen, opplyser Refvik.  

Det er stadige utbedringer av sikkerheten knyttet til helikopter. Barrierer av ulikt slag, men også prosedyrer og krav til vedlikehold, trening av piloter og ny teknologi. Gjennom SAFE sin plass i FSB (Forum for sikkerhet og beredskap) og sitt bidrag til revidering av planer for trening til HLO (Helicopter landing officer), Søk og Redning, og med videre sammarbeid med Norsk olje og gass, så holder man et høyt fokus på sikkerhet. Også gjennom SAFE sin deltakelse og rolle i RVF (Regelverksforum) bidrar vi til at regelverket er hensiktsmessig og sikkerheten ivaretatt.  

Viktig med erfaringsoverføring

På Solakonferansen snakket SAFE med en rekke aktører, blant andre leder av Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel, Inger-Hilde Tobiassen, som også er strategidirektør i Luftfartstilsynet. Hun mener erfaringsoverføring mellom relevante fora er veldig viktig for sikkerheten offshore. 

– Jeg tenker at det er viktig vi er til stede på en arena hvor vi hører og diskuterer de samme tingene, sier Tobiassen.  Erfaringsoverføring er utrolig viktig, vi setter også fokus på forståelse av regelverk. Er det noe vi mangler i forhold til regelverk? Vi ser også på hendelser, det å sitte i samme rom og diskutere dette er et veldig godt underlag for videre arbeid, sier hun.

Inger-Hilde Tobiassen Foto: Rebecca Bjerga
Inger-Hilde Tobiassen Foto: Rebecca Bjerga

Nytt besøk med presentasjon og vising av simulator S-92

Mot slutten av konferansen fikk SAFE også deltatt på en prøveflyvning med Leonardo i Stavanger, og ble i tillegg invitert av Wintershall på omvisning av Bells 525, som har en demomodell utplassert på Sola.

– SAFE ønsker at andre helikoptertyper også presenteres for de som ønsker eller vil komme med innspill. Et nytt besøk med presentasjon og vising av simulator S-92 kommer på agendaen 29. november. Jeg håper i hvert fall at klubbledere, HMS-utvalget og de som har HMS verv, interesse eller jobber med HMS, kan finne et tidspunkt som passer, avslutter Refvik.