HMS-bautaen takker for seg

HMS-bautaen takker for seg

Roy Erling Furre Foto: Mette Møllerop||

HMS er synonymt med Roy Erling Furre. Det gjelder ikke bare i SAFE-sammenheng, men i alle utvalg, komiteer og tre-partsarenaer som er tilknyttet oljenæringen. Etter nesten 25 år i OFS og SAFE som heltidstillitsvalgt, er det knapt nok en HMS-sak Roy Erling ikke kjenner til.

HMS er synonymt med Roy Erling Furre. Det gjelder ikke bare i SAFE-sammenheng, men i alle utvalg, komiteer og tre-partsarenaer som er tilknyttet oljenæringen. Etter nesten 25 år i OFS og SAFE som heltidstillitsvalgt, er det knapt nok en HMS-sak Roy Erling ikke kjenner til (artikkel fra SAFE Magasinet nr. 3 desember 2020). 

Han har hatt et av husets minst ryddige rom. Ikke fordi han er en rotekopp, snarere tvert imot, men fordi antall saker med tilhørende underlagsmateriell, er utallige. Som en motvekt til rommet har Roy Erling sannsynligvis husets mest ryddige hode. Alle disse sakene sammen med alt underlagsmaterialet, har han arkivert her. Han er en kunnskapsbank av de sjeldne, og han deler kunnskapen med alle som ønsker det. For en journalist som trenger faktakunnskap er han gull verd. Man får det man trenger, og man får det raskt.

Et eventyr

Det har vært et eventyr å være med helt fra starten på alle dagens tre-partsarenaer, sier Roy Erling.

– Arenaene har lagt grunnlaget for HMS-arbeidet og den HMS-standarden vi har utviklet fram til i dag. For å få resultater, er en felles forståelse når det gjelder utfordringer og behov avgjørende. Samarbeidet mellom fagbevegelse, arbeidsgiver og myndigheter har vært godt og helt nødvendig for resultatene vi har oppnådd, selv om vi selvfølgelig ikke er enige om alt, og ikke alltid får gjennomslag for våre synspunkter.

 decoding=
Roy Erling Furre Foto: Mette Møllerop

 decoding=
Roy Erling Furre og Hilde-Marit Rysst Foto: Mette Møllerop

Glad for å bidra

Det har vært veldig tilfredsstillende å bidra og påvirke utviklingen i riktig retning. Roy Erling tror han og SAFE har gjort en forskjell for bransjens HMS-arbeid.

– Jeg har følt meg privilegert som har fått mulighet til å ha det overordnede HMS-ansvaret i SAFE og dermed fått utrolig mye nyttig kunnskap som kommer både SAFE og trepartssamarbeidet til gode.

Roy Erling er den personen som har den lengste og mest omfattende partsoversikten både innenfor fagforbundene og sannsynligvis også blant myndigheter og arbeidsgivere.

Det stemmer nok, sier Roy Erling.

– Jeg er vel den eneste som har vært med uten avbrudd siden starten og fram til i dag. Nå er det flere som jobber med dette, og det er bra. Det er et arbeidsområde som må prioriteres, det ser vi av de siste års utvikling på sikkerhetsfronten. Antall alvorlige hendelser øker, og det betyr kort og godt at den grunnleggende HMS-prioriteringen ikke er god nok.

 decoding=
Roy Erling Foto: Mette Møllerop

SAFEs HMS-arbeid har vist godt igjen i mediene?

– Ja, SAFE er kjent som HMS-forbundet blant mange aktører, også i pressen, og årsaken til det er nok både kunnskapen, prinsippfasthet og det aktive HMS-arbeidet i forbundet vårt. Jeg tror vi kan slå fast at SAFE er det ledende forbundet innen HMS.

Mye på grunn av deg.

– Tusen takk for det, men selv om jeg som enkeltperson har betydd mye, har vi en rekke dyktige tillitsvalgte og verneombud i organisasjonen som bidrar med kunnskap og problemløsninger. Resultatene på dette området er kommet på grunn av en bred, felles innsats.

Et godt eksempel på slike personer er Hans Skeide, tidligere tillitsvalgt i Statoil/Equinor, som har gjort et formidabelt arbeid i «Livbåtprosjektet» gjennom mange år. En annen profilert HMS-person er Per Ove Økland, også Equinor, som har brukt mye tid på «Kran & Løft», med gode bidrag fra Peter Alexander Hansen, K-HVO i samme selskap. SAFE sentralt er med andre ord ikke alene om å bidra med kunnskap og gode resultater i HMS-arbeidet.

Høringer etter ulykker og katastrofer

Roy Erling har deltatt i en rekke høringer etter alvorlige ulykker. Deepwater Horizon er en av de største ulykkene innen oljebransjen, og den internasjonale høringen i etterkant fikk mye oppmerksomhet. (Deepwater Horizon-ulykken var en gasseksplosjon som førte til en storbrann om bord på plattformen som var stasjonert på Macondofeltet i Mexicogolfen. Gasseksplosjonen skjedde 20. april 2010. Det omkom 11 personer i ulykken, og den førte til et stort utslipp av olje, og forårsaket omfattende miljøødeleggelser. Det er antatt at ulykken resulterte i et utslipp på 650 000 tonn råolje. Kilde: Store norske leksikon)

– Det var en ære å få bli representert i det internasjonale høringsarbeidet. Det var utrolig lærerikt, og en rekke nyttige kontakter ble etablert. Slike oppdrag hører til den positive delen av arbeidet. Det samme gjør kontakten med bransjen og støtte og gode innspill fra medlemmene våre.

Roy Erling Furre, SAFE og Ole Andreas Engen, leder for den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen.
Roy Erling Furre, SAFE og Ole Andreas Engen Foto: Mette Møllerop

Hva tenker du om din egen framtid?

– Jeg har, som noen vet, hatt en tøff periode personlig den siste tida. I tillegg har det vært mange utfordrende år med svært alvorlig sjukdom i familien. Det rammer familielivet på flere måter, og når nye vonde ting nærmest renner inn, møter en til slutt veggen selv.

– Jeg trenger først og fremst å bygge meg opp igjen, sier Roy Erling. Jeg skal ta tak i de positive sakene og finne gode gjøremål framover.

Retretten er like om hjørnet.

– Når jeg har pakket sakene mine på kontoret og i leiligheten, drar jeg og flyttelasset mitt til bydelen Bøler i Oslo, med Østmarka som nærmeste nabo. Der ligger det gode muligheter for fysiske aktiviteter, og det vil forhåpentligvis bidra til at jeg kommer meg på beina igjen, etter hvert.

Har du et godt råd til SAFE til slutt?

– Ja, et viktig råd har jeg: husk at uenighet er i seg selv ikke farlig, tvert imot er det et viktig grunnlag for utvikling, men måten man håndterer uenigheter på, betyr alt for resultatet.

Du kan lese hele intervjuet med Roy Erling Furre her.