HMS Puls-møte 29. april 2021 – på Teams

HMS Puls-møte 29. april 2021 – på Teams

Er du HMS-engasjert medlem, i vernetjenesten eller tillitsvalgt som brenner for HMS, er dette noe for deg! SAFE ønsker deg velkommen til HMS Puls-møte torsdag 29. april. Vi vil høre hva som skjer på din arbeidsplass, og gi deg litt HMS påfyll i arbeidsdagen. 

Er du HMS-engasjert medlem, i vernetjenesten eller tillitsvalgt som brenner for HMS, er dette noe for deg! SAFE ønsker deg velkommen til HMS Puls-møte torsdag 29. april. Vi vil høre hva som skjer på din arbeidsplass, og gi deg litt HMS påfyll i arbeidsdagen. Meld deg på her.

Fra SAFE stiller yrkeshygieniker Halvor Erikstein, forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik og forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Vi informerer om SAFE sentralt sitt HMS arbeid og spesifikt om temaet industrivern og kjemikalier. Deretter spørsmål og dialog med deltakerne.

Link til Teams-møte vil bli utsendt torsdag 29. april kl. 09:00. Det er derfor særdeles viktig at vi har riktig e-postadresse. Du kan kontakte Anita på e-post: anita@safe.no eller mobil: 986 09 337 hvis du ønsker å endre e-posten. Noen har flere e-poster registrert. Vi velger din jobb e-post dersom du ikke gir beskjed om noe annet.