HMS Puls-møte på Teams

SAFE utførte det første HMS Puls-møte på Teams. HMS-engasjerte medlemmer i vernetjenesten og tillitsvalgte deltok på en lærerik time med fokus på sikkerhet på arbeidsplassen.

Fra SAFE stilte yrkeshygieniker Halvor Erikstein, forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik og forbundsleder Hilde-Marit Rysst. De informerte om SAFE sentralt sitt HMS-arbeid og spesifikt om temaene industrivern og kjemikalier. Deretter var det åpent for spørsmål og dialog med deltakerne.

– Vi håper at dette engasjerer vernetjeneste og tillitsvalgte enda mer i HMS spørsmål, da det påvirker store deler av medlemmene våre sin arbeidshverdag, sier HMS forbundssekretær Stig-Rune Refvik. Jeg gleder meg til fortsettelsen og ønsker alle hjertelig velkommen til nye HMS Puls-møter.

Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS Foto: Rebecca Bjerga
Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst. Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst. Foto: Rebecca Bjerga

– Dette var vårt første HMS Puls-møte, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Vi er veldig fornøyde med deltagelsen, og vil sende ut en kort evaluering, sånn at vi neste gang kan gjøre konseptet enda bedre. For SAFE er det viktig å ha tett og nær kontakt med medlemmene, samtidig som våre gode verneombud, tillitsvalgte og engasjerte kollegaer skal få “matnyttig” informasjon tilbake. Faglig påfyll i små doser, og SAFE sentralt får siste nytt fra “fronten”.

Forbundslederen ser på Puls-møter som en flott mulighet til å fortelle om hva politisk ledelse kan gjøre og gjør, også i HMS-arbeid for medlemmene og arbeidstakere generelt i bransjen vår.

– Puls-møtene er jo nettopp dette, å gi og få Puls på hva som foregår og engasjerer. Noen Puls-møter handler om tariff, noen om politikk, og nå altså om HMS. Vi har stor tro på dette, og takker alle som deltok på vår urpremiere, og gleder oss allerede til neste gang.

Skriv ut siden