Holder streiken på dagens nivå

Holder streiken på dagens nivå

Forbundene Industri Energi, SAFE og Lederne har i dagens møte gått gjennom effektene av den pågående streiken og vurdert en eventuell opptrapping. Forbundene har besluttet at streiken foreløpig holdes på dagens nivå. Eventuell opptrapping av streiken vurderes fortløpende, og forbundene er enige om å møtes på nytt tidlig i neste uke for å ta en […]

Forbundene Industri Energi, SAFE og Lederne har i dagens møte gått gjennom effektene av den pågående streiken og vurdert en eventuell opptrapping. Forbundene har besluttet at streiken foreløpig holdes på dagens nivå.

Eventuell opptrapping av streiken vurderes fortløpende, og forbundene er enige om å møtes på nytt tidlig i neste uke for å ta en ny vurdering av situasjonen.

Det er stor oppslutning om streiken blant forbundenes medlemmer. De kjemper en rettferdig kamp for å beholde framforhandlede pensjonsrettigheter som sikrer en verdig avgang, lønnsansiennitet for lærlinger og pappapermisjon på linje med  andre arbeidstakere. Og ikke minst vern om Oljearbeidernes Sosiale Ordninger – som arbeidsgiverne vil rasere.

Natt til søndag 24. juni tok de tre forbundene 708 medlemmer på Skarv, Oseberg feltsenter, Heidrun og Floatel Superior ut i streik. Dette medførte et tap av oljeproduksjon av på 179 000 fat olje og 11,9 millioner standard kubikkmeter gass per dag. Dette tilsvarer 11 prosent av norsk oljeproduksjon.

Streikens kostnader er imidlertid ikke lik tapet av inntektsstrømmen, da ressursene forvaltes i reservoaret. For samfunnet har det derfor svært liten betydning at produksjonen er stoppet. Norge taper ikke på at oljen blir liggende under havbunnen. Den forsvinner ikke.

Aktivitetstapet merkes selvsagt for berørte selskaper, men ikke mer enn det som er vanlig i en hvilken som helst streik. Det er kostnader knyttet til nedstengning, og vi ser at den manglende inntektsstrømmen kan oppleves problematisk for selskapene.  Men det det er feil å hevde at vårt første streikeuttak ikke står i forhold til selskapenes tap.  Tapene for selskapene skal for øvrig, som for våre streikende medlemmer, dekkes av de respektive organisasjoners streikefond.

Vi har registrert at Statoil helt uten grunn har tatt ut ytterligere 2,5 prosent av norsk produksjon. Dette bidrar til at produksjonstapet er 40 000 fat olje og 2.804 000 standard kubikkmeter gass høyere enn det vi hadde lagt til grunn da streiken startet

På denne bakgrunn er organisasjonene enige om at vi ikke trapper streiken opp ytterligere i denne omgang.

Vi vil henstille til motparten om å vise ansvar, spesielt at de ikke foretar seg noe som kan ramme gasseksporten til Europa. I følge våre kontakter blant europeiske gasskjøpere er det som følge av årstiden mye ledig  produksjons- og rørkapasitet. Men selv om skadene er små på denne tiden av året, kan det likevel føre til at det svekker vårt renomme som en pålitelig gassleverandør. 

For ytterligere kommentarer:

Hilde-Marit Rysst, leder SAFE  926 00 257

Leif Sande, leder Industri Energi  901 10 701

Jan Olav Brekke, leder Lederne 982 88 861