Husk frist for utdanningsstøtte

Søknadsfristen for støtte til videreutdanning fra SAFEs utdanningsfond er 15. september. Medlemmer som videreutdanner seg må overholde fristen for å være med i tildelingene i høstsemesteret.

SAFE Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer som er berettiget til å søke i henhold til vedtatte retningslinjer.
Fondet yter støtte både til helårsstudium og utdanning av kortere varighet.

Regler og søknadsskjema finner du HER

Skriv ut siden