Husk sikkerhetsdagene i Trondheim 10. – 11. oktober

Husk sikkerhetsdagene i Trondheim 10. – 11. oktober

Konferansen samler årlig 150-200 deltakere. De er for en stor del ledere fra næringsliv og forvaltning, samt forskere. Roy Erling Furre i SAFE er blant foredragsholderne på årets konferanse. Siden starten i 1985 har Sikkerhetsdagene befestet sin posisjon som den ledende konferanse i Norge i sitt slag.

Konferansen samler årlig 150-200 deltakere. De er for en stor del ledere fra næringsliv og forvaltning, samt forskere. Roy Erling Furre i SAFE er blant foredragsholderne på årets konferanse.

Siden starten i 1985 har Sikkerhetsdagene befestet sin posisjon som den ledende konferanse i Norge i sitt slag.  width=Den er kjent som en viktig møteplass for sikkerhetsinteresserte. Konferansens overordnede målsetting er å bidra til  å forebygge uønskede hendelser, tap og skader i vid forstand.

Roy Erling Furre, 2. nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE, skal holde foredraget «Toppledelse og sikkerhet sett fra ansattes side».

Blant temaene som kommer opp på konferansen er særlig ett spesifikt relevant for petroleumsindustrien: «Hvilke bakenforliggende årsaker ligger bak den siste tids alvorlige hendelser, og kan de kontrolleres? Viktige funn fra Deepwater Horizon og Gullfaks C-hendelsene presenteres. Dukker det opp nye farer og trusler?» er tittelen på foredraget som professor Stein Haugen, NTNU skal holde.

Du kan laste ned hele programmet HER

Mer informasjon på Sikkerhetsdagenes hjemmeside