Hva kan man få ut av et mellomoppgjør?

Hva kan man få ut av et mellomoppgjør?

|Forbundsleder i SAFE

Tariffkonferansen til SAFE diskuterte muligheten for å ta igjen tapt kjøpekraft og sikre at medlemmene får sin del «av kaka».

Tariffkonferansen til SAFE diskuterte muligheten for å ta igjen tapt kjøpekraft og sikre at medlemmene får sin del «av kaka».

Tariffkonferansen ble holdt på Sola tirsdag 19. mars, og i tillegg til forbundsstyre og arbeidsutvalg i SAFE, var i overkant 30 klubber representert.

Innledningene ble holdt av leder for tariffavdelingen i SAFE, Reidun Ravndal, Geir Frode Nysæter, klubbleder i SAFE i Odfjell, og Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SR-bank. Sistnevnte hadde en grundig gjennomgang av det som ble kalt «Rikets tilstand», en vurdering av situasjonen i olje- og energisektoren i Norge, og i Rogaland spesielt.

Tariffområdenes områdeledere innenfor rederi, sokkel, land og brønnservice la fram sine vurderinger på bakgrunn av situasjon og lønnsutvikling, og tarifftemaene: status tallmateriale, prinsipper rundt streikebidrag, status AFP-forhandlinger/«sliterordningen», samarbeid med andre forbund og flerbruksfartøy, ble diskutert.

Forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst
Forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst

Hilde-Marit Rysst ønsket velkommen

Forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, ønsket deltakerne velkommen med målsettingen om å kjempe for å få vår del av kaka! Det er store penger i selskapene nå, situasjonen har endret seg betraktelig det siste året, og det er ingen grunn til å ikke kreve reallønnsvekst.

Hun ba deltakerne diskutere hvordan man kan møte trykket fra arbeidsgiverne og sette i gang gode diskusjoner med folket ute på arbeidsplassene.

Vær stolte! Lykke til med diskusjonene!

Fare for streik

Reidun Ravndal, leder for tariffavdelingen i SAFE, viste til kravet fra YS hvor man forventer en betydelig reallønnsvekst. Her er det brudd mellom partene og det er fare for streik fra 1. april. Mekling starter 30. mars.

Partene står langt fra hverandre og man er uenig om rammene. NHO vil ikke se 3-tallet, YS vil se 4-tallet.

Hvis vi ikke får et godt oppgjør nå, vil det få store konsekvenser for samfunnet vårt. Minkende kjøpekraft vil ramme norsk industri og varehandel, og den negative spiralen blir vanskelig å snu. Ikke minst har arbeidsgiversiden et ansvar for å holde samfunnshjulene i gang hos sine egne medlemmer.

Et av spørsmålene fra salen omhandlet tilbudet fra arbeidsgiverne.

Svaret var at det ikke er noe tilbud på bordet. Det forteller mye om situasjonen.

Reidun Ravndal, leder tariffavdelingen i SAFE
Reidun Ravndal, leder tariffavdelingen i SAFE

Kyrre Knudsen, sjeføkonom SR-bank
Kyrre Knudsen, sjeføkonom SR-bank

Ikke helt «Lykkeland» for tida

Med litt av «lykkeland-filmen» som innledning, tok Kyrre Knudsen for seg situasjonen i Norge og Rogaland under og etter oljenedgangen. Den rammet Norge mildt, Rogaland atskillig tøffere.

Klimaendringer og omstilling er noe Stavanger og Rogaland må gjøre seg klar for. Man må  utvikle ny industri basert på den enorme kompetansen som ligger i oljeindustrien. Situasjonen krever omstilling, men overgangen må være myk.

Oljeprisen svinger, verden er mildt sagt begivenhetsrik med Brexit, Trump, kriger og store brytninger. Det gir stor usikkerhet, selv om svært mange bedrifter ser positivt på framtida.

Knudsen satte opp noen stikkord til situasjonen:

Det er oppsving i industrien og bra i øvrige bransjer, det er oljeoppgang, svak krone og regionale forskjeller i bygg og anlegg.

Infrastruktur gir store ringvirkninger.

Eksport og olje løfter utsikten (man må se på nye markeder). Eksempler er laks som er blitt en stor eksportartikkel, og Aero Norway som reparerer flymotorer i det gamle flyverkstedet på Sola og har stor suksess.

Knudsen avsluttet med de tre begrepene som bestemmer alt: Globalisering, Urbanisering, Digitalisering. Med bruk av forbokstavene, GUD bestemmer alt.

Geir Frode Nysæter, klubbleder i SAFE i Odfjell
Geir Frode Nysæter, klubbleder i SAFE i Odfjell

Gjennomgang av grunnleggende prinsipp og begreper i tariffverden

Geir Frode Nysæter hadde en meget god innledning hvor han tok for seg begrep, teorier og grunnleggende mekanismer innenfor tariffens verden. Det var en nyttig repetisjon også for dem som kan dette fra før, ettersom Nysæter også hadde en gjennomgang av utviklingen over flere år. Innledningen hans er basert på kursmateriell fra klubbens egne tillitsvalgtkurs, og det var nok flere i salen som kunne tenke seg å delta her.

Diskusjon underveis

Flere hadde ordet i diskusjonene, blant annet konserntillitsvalgt for YS i Equinor, Bjørn Asle Teige: Lønningene må ned på landindustriens nivå, sier Equinor. Når dette blir sagt, er det allerede det som er i ferd med å skje.

Det vi føler, det er det de tenker, sa Teige.

I år er det et mellomoppgjør, derfor er det ikke mye vi kan gjøre. Vi må derfor forberede oss på neste år, og vi må ta tak i dette nå. Signalene som må gå ut må være tydelige. Det er neste år som gjelder, planene for neste år må vedtas nå.