Hvordan er sikkerhetstilstanden på norsk sokkel?

Hvordan er sikkerhetstilstanden på norsk sokkel?

Roy Erling Furre

Risikonivå Norsk Petroleumsvirksomhet (RNNP), sender ut en spørreundersøkelse for å kartlegge utviklingen i HMS-tilstanden på norsk sokkel og petroleumsanlegg på land. Undersøkelsen foregår i perioden 16. oktober til 26. november. Det er International Research Institute Stavanger (IRIS) som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen. Kontaktpersoner på installasjoner/felt og landanlegg vil sikre utdeling og […]

Risikonivå Norsk Petroleumsvirksomhet (RNNP), sender ut en spørreundersøkelse for å kartlegge utviklingen i HMS-tilstanden på norsk sokkel og petroleumsanlegg på land. Undersøkelsen foregår i perioden 16. oktober til 26. november.

Det er International Research Institute Stavanger (IRIS) som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen. Kontaktpersoner på installasjoner/felt og landanlegg vil sikre utdeling og innlevering av spørreskjemaene.

Arbeidet med RNNP ledes av Petroleumstilsynet og blir gjennomført i nært samarbeid med de ansattes og industriens organisasjoner i Sikkerhetsforum.

For at vi skal nå målet vårt trenger vi DIN hjelp

Det er viktig at flest mulig svarer på spørreskjemaet, sier Roy Erling Furre, 2.nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE.

– Hvis undersøkelsen skal bli representativ for næringen, er det nødvendig at alle ansatte og medlemmer svarer, uansett hvilket arbeidsområde de kommer fra.

I 2015 svarte nesten 8 600 på undersøkelsen. Målet er å øke svarprosenten i år.

Hvert eneste svar bidrar til å øke resultatenes pålitelighet og nytteverdi, sier Furre.

– SAFE oppfordrer alle medlemmene våre og andre ansatte om å fylle ut skjemaet så grundig som mulig, og dermed sikre at deres opplevelser av arbeidsmiljø og sikkerhet på egen arbeidsplass er med i undersøkelsen. Svarene vil bli avgjørende for bransjens prioriteringer de neste årene, og ikke minst er svarene viktige for oppfølgingen av HMS meldingen neste år.

Anonymitet

Alle svar blir behandlet strengt konfidensielt av IRIS. Ingen data vil bli gitt ut på en måte som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner, enkeltselskaper eller innretninger. Informasjon om selskap videreformidles ikke, uten skriftlig samtykke fra aktuelt selskap.

Hovedrapporten vil bli gjort tilgjengelig på Ptils nettsider (www.ptil.no) i slutten av april 2018.

Infoskriv om RNNP spørreskjemaundersøkelse

Orientering om RNNP spørreskjemaundersøkelse