– Ikke glem arbeidsmiljøet! 

– Ikke glem arbeidsmiljøet! 

Stig-Rune Refvik på Topplederkonferansen 2023 Foto: Rebecca Bjerga

På årets Topplederkonferanse understreket Ptils direktør Anne Myhrvold viktigheten av å inkludere arbeidsmiljøet som en sentral del av lederes helhetlige ansvar. Hun oppfordret alle ledere og beslutningstakere til å huske at arbeidsmiljøet er en essensiell faktor som kan påvirke mye.

Arbeidsmiljøet undervurderes ofte av arbeidsgivere, til tross for at det spiller en avgjørende rolle, spesielt i vår bransje som kontinuerlig må tilpasse seg og mestre nye løsninger. Ifølge Myhrvold, som også annonserte at dette vil være hovedtemaet for 2024, er et godt arbeidsmiljø avgjørende for å oppnå gode resultater.

– Gode resultater også avhenger av å ta vare på menneskene som skal skape en positiv framtid på vegne av oss alle, sa hun fra talestolen. 

Stig-Rune Refvik, SAFEs HMS forbundssekretær, mener at nøkkelen til et godt arbeidsmiljø ligger i å skape trygghet og tillit.

– Det betyr egentlig alt! Vi må være en næring der folk føler seg trygge og beskyttet, sier Refvik. 

Han peker på arbeidet som gjøres i Inkluderende Arbeidsliv (IA) bransjeprogrammet, der fokus er på å bygge tillit og trygghet.

– Ideelt sett skal det være trygt for både arbeidstakere og tillitsvalgte å ta opp utfordringer på jobb, uten frykt for negative konsekvenser, legger han til.

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor, deler denne visjonen og ønsker å fremme en åpen rapporteringskultur i bransjen, der ansatte kan melde fra om feil uten å bekymre seg for konsekvenser.

Anders Opedal Foto: Rebecca Bjerga
Anders Opedal Foto: Rebecca Bjerga

– Det skal være trygt å melde ifra om feil, understreker han i sin tale.

Trepartssamarbeidet, der arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter samarbeider, er også avgjørende. Dette samarbeidet legger grunnlaget for en arbeidsplass der tillit er nøkkelen til en sunn og bærekraftig arbeidskultur.

– Trakassering og mobbing på arbeidsplassen får ikke fotfeste når det er tillit til stede. Tillit er limet som holder arbeidsmiljøet sammen, påpeker Refvik.

Se videoinnslaget med Refvik på scenen sammen med andre relevante aktører om hovedtema “Ikke glem arbeidsmiljøet”.

Verdensbilde, teknologiutvikling, risikovurdering var også tema på årets Topplederkonferanse. Les mer og se video med presentasjonene her.