IKM-meklingen utsatt

IKM-meklingen utsatt

SAFE og IKM OMC ble fredag enige om at meklingen mellom partene om ny tariffavtale utsettes. Følgende ble protokollført: «Det ble avtalt at meklingen utsettes (for at partene forhandler videre lokalt/direkte) og plassfratredelsesfristen utsettes til onsdag 4. mai klokken 24.00»

SAFE og IKM OMC ble fredag enige om at meklingen mellom partene om ny tariffavtale utsettes.

Følgende ble protokollført:

«Det ble avtalt at meklingen utsettes (for at partene forhandler videre lokalt/direkte) og plassfratredelsesfristen utsettes til onsdag 4. mai klokken 24.00»