Inger Staff tilbake etter 3 ukers hjelpearbeid i Libya

Inger Staff tilbake etter 3 ukers hjelpearbeid i Libya

1. nestleder i SAFE, Inger Staff holdt lovnaden, og rakk tilbake fra Røde Kors-innsatsen i Libya til forbundsstyremøtet denne uken. – Slike oppdrag setter ting i perspektiv, sier hun. – Det libyske helsevesenet er velfungerende, men det er klart at situasjonen var ekstrem. Nettopp slike situasjoner har vi erfaringer fra, og kunne bidra mye når […]

1. nestleder i SAFE, Inger Staff holdt lovnaden, og rakk tilbake fra Røde Kors-innsatsen i Libya til forbundsstyremøtet denne uken. – Slike oppdrag setter ting i perspektiv, sier hun.

 width=

Gjennom tre tiår har sykepleieren Staff vært en del av beredskapspersonellet i Røde Kors, mennesker som på kort varsel kan bli sendt ut hvor som helst i verden når naturkatastrofer eller krigshandlinger krever øyeblikkelig innsats.
Staffs liste over oppdrag er etter hvert blitt lang.  I fjor var hun i Haiti etter jordskjelvkatastrofen, og nå er hun altså tilbake etter tre uker i Libya.

–  Vi opphold oss i Benghazi og områdene rundt, altså i den delen som kjemper mot regimet i Tripoli. Overalt hvor vi kom ble vi tatt varmt imot, det var tydeligvis viktig for dem at utenforstående skulle få se hva regimet utsatte befolkningen for. Og dokumentasjon er jo også en del av Røde Kors sin oppgave i slike konflikter, sier Staff.

Sammen med tre kolleger, to leger og en sykepleier, deltok hun både direkte i behandling av skadede på sykehusene i området, men mye av arbeidet bestod i å skaffe oversikt over hjelpebehov og rapportere dette til det internasjonale hovedkvarteret i Geneve.

 width=– Det libyske helsevesenet er velfungerende, men det er klart at situasjonen var ekstrem. Nettopp slike situasjoner har vi erfaringer fra, og kunne bidra mye når det gjaldt organiseringen. For eksempel mottak og prioritering av pasienter, nødvendigheten av å innføre vaktplaner for å ikke slite ut personellet,  og andre nødvendige rutiner for å skape orden i en kaotisk situasjon, forteller Staff.

Det var en del utenlandske arbeidere som var ansatt på sykehusene, og mange av dem hadde flyktet. Disse ble erstattet av frivillige fra Røde Halvmåne i Libya, og det norske teamet som Staff var en del av tok seg av opplæring av denne gruppen.

– Krigskirurgi er en spesiell disiplin, så vi kjørte også kurs for det faste personellet, sier Staff som følte seg trygg under hele oppholdet.

– Folk undrer seg ofte hva som driver oss til å delta i slike oppdrag. For meg er det i første rekke at arbeidet oppleves så meningsfylt. Jobben er viktig – bokstavelig talt livsviktig. Derfor opplever jeg en stor jobbtilfredsstillelse når jeg er ute på denne måten, og skulle gjerne vært i Libya lenger, sier Staff.