Innovasjonsdag i Petroleumstilsynet

Fredag 10. november arrangerer Petroleumstilsynet (Ptil) fagdag rettet mot innovasjon. «Framtiden til norsk petroleumsvirksomhet avhenger av innovasjon – men hvordan legger vi best til rette for at innovasjon også gir forbedret sikkerhet?»

Vi vet at innovasjon kan bidra til forbedret sikkerhet, økt lønnsomhet og til langsiktig utvikling av næringen, skriver Ptil på sin hjemmeside, og spør hva det er som hemmer og fremmer innovasjon innenfor sikkerhetsområdet?

En rekke innledere tar for seg forskjellige sider ved innovasjon, og vil gjennom presentasjoner og foredrag fokusere på en helhetlig tilnærming til innovasjon, både med hensyn til sikkerhet, forskning og industrialisering.

Foredragsholderne:

Finn Carlsen – Fagdirektør, Ptil

Jan Erik Rugland – Senior partner, HitecVision

Siri Helle Friedemann – Avdelingsdirektør, Norges forskningsråd

Kåre Hansen – Forskningssjef, IRIS

Gunnar M. Lamvik – Senior Researcher, SINTEF

Halvor Erikstein – Organisasjonssekretær, SAFE

Kjetil Skaugset – Sjefforsker, Statoil

Kjell Eriksson – Regional Manager Norway, DNV GL

Kari Holmefjord Vervik – Direktør, Innovasjon Norge Rogaland

Påmelding gjøres på ptils hjemmside.

Program