ISO-forhandlingene i gang i Oslo

ISO-forhandlingene i gang i Oslo

Forhandlingene for ISO-fagene mellom SAFE og Byggenæringens Landsforening startet i NHOs lokaler i Oslo i formiddag. For 35 år siden var ISO-arbeiderne og operatøransatte omtrent på samme lønnsnivå. Siden den gang har  lønnsforskjellene mellom gruppene økt dramatisk. ISO-arbeidere har i dag mellom 90 og 140 kroner mindre i timelønn enn sine arbeidskolleger i operatørselskapene. De […]

Forhandlingene for ISO-fagene mellom SAFE og Byggenæringens Landsforening startet i NHOs lokaler i Oslo i formiddag.

 width= width=

For 35 år siden var ISO-arbeiderne og operatøransatte omtrent på samme lønnsnivå. Siden den gang har  lønnsforskjellene mellom gruppene økt dramatisk. ISO-arbeidere har i dag mellom 90 og 140 kroner mindre i timelønn enn sine arbeidskolleger i operatørselskapene. De har også lengre arbeidstid, og de har mye dårligere ulempetillegg.

Forhandlingene som startet i dag er første skritt på vei til mot å tette dette  uakseptable gapet.  SAFE  har som mål å få på plass et helt nytt rammeverk som anerkjenner ISO-arbeiderne som en fullverdig del av Olje-Norge.

Blant de sentrale kravene er et solid generelt lønnstillegg,  et  offshoretillegg  på samme nivå som de operatøransatte, og 2-4-rotasjon offshore (uker), og på land 14-21 (dager). SAFE krever også samme kompensasjon som operatøransatte ved forrykninger i arbeidsplanen.

– Kravdokumentet gjenspeiler SAFEs ambisjoner om at dette oppgjøret skal legge grunnlaget for et rettferdig lønnsnivå også for ISO-gruppen. Det er et mål vi vil holde fast på til det er oppnådd, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

– Ved årets forhandlinger er SAFE godt forbredt til å stå på kravene, og ISO-gruppen har sterk støtte i de andre områdene i forbundet. Vi er også forberedt på å sette makt bak kravene, om det skulle bli nødvendig.

Vi er klar over at vi ikke er alene på banen. Før forhandlingene har vi invitert Fellesforbundet til samarbeid om oppgjøret. Og vi er hele tiden innstilt på å spille på lag med alle gode krefter for å få et godt og anstendig oppgjør, sier Rysst.  

SAFEs kravdokument kan du laste ned HER