ISO-konferanse 7. desember 2009 i Stavanger

ISO-konferanse 7. desember 2009 i Stavanger

SAFE og Fellesforbundet – felles agenda mot 2010. Det er med stor glede vi har lest siste nummer av Magasinet. At Fellesforbundet nå setter ISO fagene på dagsorden ser vi som et stort skritt i riktig retning for alle ISO arbeidere. Fagforbundet SAFE har ca.1500 medlemmer i området og har i flere år hatt denne […]

SAFE og Fellesforbundet – felles agenda mot 2010.

Det er med stor glede vi har lest siste nummer av Magasinet. At Fellesforbundet nå setter ISO fagene på dagsorden ser vi som et stort skritt i riktig retning for alle ISO arbeidere.

Fagforbundet SAFE har ca.1500 medlemmer i området og har i flere år hatt denne gruppa på dagsorden. At noe må gjøres er det ingen tvil om.

Vi registrerer at begge forbundene mener at denne gruppa må få bedre lønns og arbeidsvilkår nå.

Det er ikke tvil om at denne kampen vinner vi lettere hvis vi samler kreftene våre og organiserer dette sammen. ISO området i SAFE har mange gode venner fra de fleste klubber både på land og i havet og vi har stor tro på at de vil støtte opp om oss under en eventuell konflikt.

I år som for to år siden skal området ha en konferanse opp mot lønnsforhandlingene 2010 og vi inviterer herved dere med på denne ISO-konferanse 7. desember 2009 i Stavanger i håp om å kunne komme med felles kreative løsninger for å få gruppa opp på ett akseptabelt nivå i 2010.

Vi kommer tilbake med informasjon om sted og dagsorden for konferansen.  

Med vennlig hilsen

Frode Robert Rettore

Leder for område konstruksjon og vedlikehold i SAFE