– Ja til olje og gass for å redde kloden

– Ja til det grønne skiftet, ja til vindturbiner, ja til elbiler, ja til gass og hydrogen MEN du får det ikke til uten olje, mener konserntillitsvalgt i Equinor, Bjørn Asle Teige. Han vet godt hvordan infrastrukturen og behovet for olje og gass er i verden per dags dato. Å stenge kranene er ikke løsningen, dersom det skjer, medfører det brå stopp også i utviklingen av fornybar energi. Så ja til olje og gass for å redde kloden!

Arendalsuka har uten tvil hatt stort fokus på det grønne skifte i år. Flere forbund, selskaper og interesseorganisasjoner har valgt å skape debatt rundt dette temaet. SAFE har deltatt på flere av disse arrangementene denne uken, blant annet Greenpeace sitt arrangement «Rettferdig omstilling ut av oljealderen». Se video

SAFE i konstruktiv samtale med Greenpeace og Naturvernforbundet på Arendalsuka

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, deltok i debatten. Gulowsen er engasjert i kampen for å stoppe oljeleting på norsk sokkel, nesten like engasjert som SAFE i kampen for å bevare velferdsstaten og inntektene som oljenæringen gir den norske staten. Med så forskjellige standpunkter, var det naturlig og nødvendig for begge partene å få frem sine gode poeng. Overraskende nok, har SAFE sine spørsmål og kommentarer blitt lagt merke til av både unge og skeptiske deltakere.

– Det er positivt at så mange fra SAFE stilte opp på miljøbevegelsen sitt arrangement, sier Gulowsen. Vi ønsker en konstruktiv samtale med fagbevegelsen og oljeansatte om hvordan vi kan få til omstillingen i praksis. Vi får ikke til en omstilling fra skyttergravene, men gjennom samarbeid.

Bjørn Asle Teige Foto: Rebecca Bjerga
Bjørn Asle Teige Foto: Rebecca Bjerga

Det er jo ikke bare å stenge ned og si at det er slutt

Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE, er positiv til et godt samarbeid med miljøbevegelsen, men ser ikke alltid likt på hvordan omstillingen skal på best mulig måte bidra til en skånsom overgang for oljeansatte.

– Truls Gulowsen er som alltid, en brobygger, sier Rysst. Han ser mulighetene og tenker seg inn i vår situasjon som oljearbeidere. Det er jo ikke bare å stenge ned og si at det er slutt, han er også opptatt av å finne gode ordninger, slik at vi skal ha et verdig og godt arbeidsliv videre. Det vesentlige er at vi har en god dialog på veien. Sammen skal vi finne hva vi skal leve videre av, og ikke minst ivareta arbeidsplassene våre så lenge som mulig.

Skriv ut siden