Johan Sverdrup Feltsenter (JSF) – hvordan har de klart å unngå smitte?

Johan Sverdrup Foto: Equinor
Johan Sverdrup Foto: Equinor

Johan Sverdrup er ett av de største oljefeltene på norsk sokkel. Smitteutbrudd med mutert virus i flere kommuner og stengte grenser har ikke stoppet opp aktivitetsnivået på innretningen, tvert imot. Men til tross for høyt aktivitetsnivå og mange innreisende, har de klart å holde feltet helt smittefri, med innføring av mindre kohorter og strengere rutiner. Likevel er det miljøer på innretningen hvor risikoen for å få smitte er betraktelig høyere.

Jorunn Marie Berg, hovedverneombud i SAFE sokkel Equinor Foto: privat
Jorunn Marie Berg, hovedverneombud i SAFE sokkel Equinor Foto: privat

– Her ute har vi laget mindre kohorter innad i avdelingene og blant kontraktørene, sier Jorunn Marie Berg, hovedverneombud i SAFE sokkel Equinor. Med en gang du ankommer JSF, blir du møtt av mottakskoordinator i resepsjonen som informerer om smittevernreglene. Senere samme dag vil de nye om bord møte plattformsjef for en gjennomgang. Folk er flinke til å følge disse smittevernreglene. Alle har sine spisetider, som betyr mindre køer, bedre plasser i spisestuen, som igjen betyr at vi er i mindre kontakt med andre.

Behandler situasjonen i drift som på rødt nivå

Alle har fått sin kohort som de tilhører og som de kan være med i. I tillegg går oljearbeidere med tre stykk munnbind på innerlomma. Det er også forbud for innreisende som ikke er absolutt nødvendige på plattformen. Rutinene med karantene er etablert, og mange av de utenlandske arbeidere oppholder seg i Norge også i sin friperiode. I boremiljøet derimot, er det den avdelingen som hyppigst skifter personell og som har veldig mange forskjellige nasjonaliteter. Det er i dette miljøet en er mest utsatt for eventuell smitte.

Innretningene er på gult nivå, men tidligere hovedverneombud i SAFE Equinor, Tor Egil Løvli, sier at de selv behandler situasjonen i drift som på rødt nivå.

– I drift har vi egentlig innført rødt nivå, men det oppleves nesten meningsløst all den tid de andre miljøene rundt oss ikke gjør endringer, sier Løvli. Når vi nå har påvist smitte på fire installasjoner og at smitten i all hovedsak har vært i boremiljøet, ville det vært naturlig å se på aktiviteten her. Spesielt når en brønn går inn i sluttfasen, da øker behovet for spesialister og spisskompetanse. Dette gjør at kohortene blir alt for store og dermed risikoen for å få smitte om bord betraktelig høyere. Jeg kan nevne at dette synet støttes også i boremiljøet, forklarer Løvli.

Tor Egil Løvli Foto: Rebecca Bjerga
Tor Egil Løvli Foto: Rebecca Bjerga

– Leverandørene sliter med å levere, så høy aktivitet er det offshore

Løvli forteller om diskusjoner som går i kaffepausene om bord på JSF, han blir ikke overrasket om tilsvarende diskusjon går på andre felt også.

– Om jeg var ansvarlig for å levere 500 000 fat olje hver dag ville jeg vurdert risiko på en annen måte enn det som tilsynelatende gjøres i dag. I så utopiske fall ville jeg gått gjennom hvilken aktivitet som er viktig for produksjonen, og så redusert all annen aktivitet. Forpleining er en gruppe som er meget sentral. Uten forpleining – ingen andre om bord heller! Når forpleiningen er rundt og vasker i alle krinker og kroker hver dag, utsettes disse for unødvendig smitterisiko, spesielt når aktivitet som ikke er kritisk for å opprettholde produksjonen ikke tas ned. Leverandørene sliter med å levere, så høy aktivitet er det offshore.

Skriv ut siden