Julehilsen fra SAFE 2020

Julehilsen fra SAFE 2020

||Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Året 2020 er virkelig et år for historiebøkene, men sammen har vi klart å komme oss gjennom det. Vi i SAFE ønsker dere alle en koselig julehøytid og godt nyttår, uavhengig av hvor og hvordan dere får markert det. Vi krysser fingrene for at selv om vi nå er blitt vant til digitale møter, vil våre veier krysses fysisk i løpet av det kommende året.

Året 2020 er virkelig et år for historiebøkene, men sammen har vi klart å komme oss gjennom det. Vi i SAFE ønsker dere alle en koselig julehøytid og godt nyttår, uavhengig av hvor og hvordan dere får markert det. Vi krysser fingrene for at selv om vi nå er blitt vant til digitale møter, vil våre veier krysses fysisk i løpet av det kommende året.

«Vi tenner våre lykter når det mørkner»

Så er mørketiden over oss igjen. Og, i mangel på hvit snø og dystre koronatilstander, er utelys blitt årets bestselger.

Koronakrisen

Da Norge stengte ned i mars trodde vi vel alle at dette vil gå seg relativt fort til. Istedenfor er vi nå usikre på hvordan julefeiringen skal foregå. En utfordring for alle oss som får feire hjemme med begrensninger, men mye vanskeligere for dem som blir sittende alene i karantene på mer eller mindre nedstengte hoteller eller lignende. På arbeidsplassene blir også juleforberedelser og gjennomføringen annerledes i år.

Når det gjelder arbeidet med kompensasjon i forhold til koronatiltak, er det ingen generelle endringer. SAFE har dessverre sett seg nødt til å skrive flere tvisteprotokoller. Videre behandling av disse ser ut for å bli i rettsalen.

Kongress 2020

Årets kongress var planlagt i november på Sandnes. Dette måtte SAFE som så mange andre organisasjoner og bedrifter gjøre om på. SAFE sitt forbundsstyre vedtok å dele kongressen i to deler, og del I ble gjennomført på teams 1. desember. Avviklingen foregikk uten tekniske problemer, og de organisatoriske endringene SAFE hadde behov for å gjøre ble gjennomført. Budsjett 2021 og valg var agendaen, Del II gjennomføres i juni, forhåpentligvis fysisk, og da vil resten av normal agenda bli avviklet.

Inn i 2021 vil SAFE-huset oppleve store endringer personellmessig. Fire avslutter sitt engasjement, og fem nye medarbeidere tiltrer. Det blir veldig spennende å få nye øyne med i den videre utviklingen av Norges beste forbund. Forbundet og SAFE-huset takker ydmykt for all den kompetansen, erfaring og arbeidsinnsats som nå trekker seg tilbake. Les mer på s.

Lønnsforhandlinger 2020

Som dere vet ble alle forhandlinger utsatt, og faktisk pågår noen også samtidig som Lederen skrives. Årets resultater gjenspeiler for så vidt den utfordrende situasjonen landet, bransjen og ansatte står i. SAFE har vært i mekling for flere avtaler, og vi kan si at vi pr. nå, er fornøyde med å fremforhandle resultater nok til å ikke måtte gå i streik i år.

Bransjen vår er fortsatt i tøft vær. Diskusjoner i både inn og utland om olje-Norges fremtid er stadig tema. SAFE stiller opp på de arenaene vi blir forespurt, fordi det er viktig å få fakta og bransjens syn inn i debatten.  Overbevisningen er at dialog og kunnskapsdeling er nøkkelen til fremtidens løsning på nye energi former.

Ulykker og granskinger

Ulykker på landanlegg og mange hendelser i næringen er meget alvorlig! SAFE frykter at dette er resultat av blant annet kostnadskutt og endringer av vedlikeholdsrutiner. Når i tillegg Petroleumstilsynet, Ptil, påpeker funn av nedprioritert vernetjeneste, setter vi dette fort i sammenheng. Verneombud og tillitsvalgte er en vesentlig ressurs for bedriftene og de er daglig med på å sikre drift av våre anlegg. SAFE kan ikke godta at ikke dette settes høyest opp på dagsorden!

Året 2020 ble et veldig spesielt år, og det ser ut til at store deler av 2021 også vil preges av dette. Vi krysser fingrene for at selv om vi nå er blitt vant til digitale møter, vil våre veier krysses fysisk i løpet av det kommende året. Vi i SAFE ønsker dere alle en koselig julehøytid og godt nyttår, uavhengig av hvor og hvordan dere får markert det.

Stor korona-vennlig juleklem, fra en ydmyk gjenvalgt forbundsleder Hilde-Marit

Tusen takk, for tillitten!

Les mer om følgende emner: