Kielland-nettverket krever ny gransking

Kielland-nettverket krever ny gransking

Fra boklanseringen i høst. Foto: Roy Erling Furre

Ubesvarte spørsmål, forhold som ikke er undersøkt, sprik mellom norsk og fransk granskingsrapport, er noen av punktene Kielland-nettverket trekker fram når de krever ny gransking.Rapporten er et resultat av høringskonferansen 22. mai. Bak rapporten finnes bidragsytere i form av forelesere, kommentarpanel, intervjuobjekter og referanser som dokumenterer behovet for å sette i gang en ny gransking, selv […]

Ubesvarte spørsmål, forhold som ikke er undersøkt, sprik mellom norsk og fransk granskingsrapport, er noen av punktene Kielland-nettverket trekker fram når de krever ny gransking.Rapporten er et resultat av høringskonferansen 22. mai. Bak rapporten finnes bidragsytere i form av forelesere, kommentarpanel, intervjuobjekter og referanser som dokumenterer behovet for å sette i gang en ny gransking, selv om prosjektet har møtt motstand til nå.

En rekke ulike forhold – herunder uforsvarlig sveisearbeid, uforsvarlig drift og oppankring, stabilitetssvikt, manglende og dårlig utførte inspeksjoner – alt dette samvirket som ut­løsende årsaker til katastrofen, sa Kian Reme da han åpnet konferansen.

– Det gjenstår arbeid med å dokumentere forklaringer fra vitner og aktører – før det er for seint.

Kommisjonen tok feil, påpekte Reme.

– Ansvaret for ulykken ble ensidig lagt på det franske verftet. Kom­misjonen hevdet i sin rapport fra 1981 at det kun var èn utløsende årsak til ulykken: En sveisefeil i D6-staget. Denne teorien har svakt vitenskapelig belegg, men står likevel fortsatt som det offisielle Norges svar på ulykkesårsaken.

Tiden er derfor inne til å sammenstille alle fakta, granske det som fortsatt ikke er under­søkt og legge spekulasjoner og rykter bak oss. Derfor arbeider Kielland-nettverket for åpne høringer og en ny uhildet og vitenskapelig basert granskning, fortsatte Reme.

– Vi kan ikke la Norges største industriulykke gå i glemselen, forsvinne inn i skyggenes dal. Vi skylder hverandre å gjøre alt som kan gjøres for å dokumen­tere årsakene. Det vil bidra til å gjøre Norge til et bedre samfunn.

Forelesere på konferansen var Dr. Ing Emil Aall Dahle, skipsingeniør og siv.ing Nils Gunnar Gundersen og siv.ing Knut Børseth. Et faglig sterkt panel med Einar Knuden, tidligere NRK og Shell, Gunnar Berge, tidligere direktør i OD, statsråd, stortingsrepresentant og tillitsvalgt, Magne Ognedal, tidligere direktør i Petroleumstilsynet, Roy Erling Furre, 2. nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE, og Bjørn Nilsen, tidligere NRK, var samstemte i sitt syn på ny gransking. Selv om flere mente det ville bli en tung prosess, var det enighet om at en ny granskingsrapport var mulig å få gjennomført.

Kritiserer hemmelighold

I motsetning til sin partikollega i Høyre og sittende statsråd i Arbeid- og sosialdepartementet, An­niken Hauglie, mener Kåre Willoch at Kielland-ulykken bør granskes på nytt. Kåre Willoch var statsminister i 1983 og bestemte at Kielland skulle senkes. I dag støtter han en ny gransking av hensyn til etterlatte og lærdommen for oljeindustrien i dag.

– Det er for seint å stille noen til ansvar. Men en klargjøring av hva som skjedde og hvordan saken ble behandlet, vil redusere sjansen for at det samme skjer igjen, sier Willoch.

Willoch er forbauset over at forliket holdes hemmelig.

– Det kan være mange grunner til å holde noe hemmelig, for eksempel økono­miske næringsinteresser. Men det er aldri akseptabelt at opplysninger holdes hemmelig hvis andre kan lære av feilene som ble gjort eller det kunne hatt betydning for erstatningsutbetalingene for de etterlatte.

KIELLAND-rapport