Kjemper for elektriker-faget på flyterigger

Kjemper for elektriker-faget på flyterigger

SAFE var onsdag i møte med Ptil om endringer i de maritime kompetansekravene, som SAFE mener vil medføre redusert sikkerhet dersom de blir gjennomført. – Vi tror Ptil fikk økt forståelse for hvilke følger de foreslåtte endringene vil få for sikkerheten på rigger, sier Roy Erling Furre og Geir-Jonny Tvedt. De ledet en delegasjon fra […]

SAFE var onsdag i møte med Ptil om endringer i de maritime kompetansekravene, som SAFE mener vil medføre redusert sikkerhet dersom de blir gjennomført. – Vi tror Ptil fikk økt forståelse for hvilke følger de foreslåtte endringene vil få for sikkerheten på rigger, sier Roy Erling Furre og Geir-Jonny Tvedt.

De ledet en delegasjon fra SAFE som i tillegg bestod av Joar Nesse, Alf Rune Mathiesen, Steinar Nesse og Arne Amundsen. Fra Ptil møtte Svein Harald Glette og Torleif Husebø.

– Vårt hovedbuskap er at Ptil må gå tettere inn i prosessen som rederiene har satt i gang i forhold til Sjøfartsdirektoratet. Det kan godt være at de endringene i bemanning og kompetansekrav som rederiene ønsker er tilfredsstillende for ordinær skipstrafikk med mindre komplekse systemer. De vil imidlertid få store sikkerhetsmessige følger for borerigger, der potensialet for alvorlige ulykker er stort, sier Roy Erling Furre.

Forslaget fra den maritime næringen går i korthet ut på at det faglige ansvaret som i dag ivaretas av elektriker (Elektroteknisk offiser, ETO) skal overføres til maskinsjef, og at dagens elektriker-stilling blir flyttet ned på nivå som underordnet mannskap med reduserte krav til kompetanse.

– SAFE mener man har en altfor akademisk tilnærming, der det i hovedsak legges vekt på likheter i teoretisk bakgrunn for maskin- og elektropersonell. Man undervurderer praksis og faglig bakgrunn, noe som er avgjørende for en faglig forsvarlig jobbutførelse, sier Geir-Jonny Tvedt.

I møtet ble det pekt på at det kreves ”hands on” faglig erfaring for å ha innsikt i drift og vedlikehold av elektrisk utstyr, og at en maskinsjef ikke har den spesialkompetansen som kreves innenfor f. eks. høyspenning.

Furre er klar på at forslaget, slik det ligger nå, vil få store sikkerhetsmessige konsekvenser:

– Til nå har bemannings- og kompetansekravene fra Sjøfartsdirektoratet vært tilfredsstillende, også for borerigger i operasjon. Det vil de ikke være dersom de foreslåtte endringene blir gjennomført. Som et minimum må alt ledende og vaktansvarlig elektropersonell ha ETO-kompetanse, sier han.

Tvedt fastslår at møtet åpenbart var svært nyttig: – Vi ga Ptil kunnskaper om de foreslåtte endringene som tydeligvis økte deres forståelse for mulige virkninger av den prosessen som pågår mellom rederne og de maritime myndighetene, sier Tvedt.

Furre er også tilfreds med møtet, som foreløpig er det siste tiltaket i en sak som SAFE har jobbet med lenge.

– Ptil fikk nok noe å tenke på etter dette møtet. Jeg vil bli veldig overrasket om tilsynet ikke tar tak i de problemstillingene vi reiste i møtet. For endringene som foreslås er ikke forenlig med en fullt ut sikkerhetsmessig drift, og da må Ptil være på ballen, understreker Furre.