Kjørsvik-saken på Dagsrevyen

Kjørsvik-saken på Dagsrevyen

Skjermdump: NRK

Saken til tidligere hovedverneombud Runar Kjørsvik i Shell, Ormen Lange fikk bred omtale i NRK Dagsrevyen i går. SAFEs landsmøte vedtok en resolusjon med støtte til Kjørsviks kamp for rettferdighet etter at han hadde fortalt om sine erfaringar under landsmøtet. Se Dagsrevy-innslaget her (trykk på avspillingsknappen, innslaget starter 28:27) I forbindelse med saken vedtok SAFEs […]

Saken til tidligere hovedverneombud Runar Kjørsvik i Shell, Ormen Lange fikk bred omtale i NRK Dagsrevyen i går. SAFEs landsmøte vedtok en resolusjon med støtte til Kjørsviks kamp for rettferdighet etter at han hadde fortalt om sine erfaringar under landsmøtet.

Se Dagsrevy-innslaget her (trykk på avspillingsknappen, innslaget starter 28:27)

I forbindelse med saken vedtok SAFEs landsmøte 2016 denne resolusjonen:

«I lys av arbeidet med Medbestemmelsesbarometeret og underlagsmateriale, konkretisert gjennom innlegget på SAFE landsmøte, ser SAFE nødvendigheten av å følge opp videre utvikling i denne saken og dette arbeidet.

Arbeidet med å stoppe angrep på arbeidslivsmodellen vår, styrke faglige rettigheter, sikre tillittvalgtapparatet og verneombudsordningen, er arbeid som er forankret i vår handlingsplan.

Å ivareta våre tillitsvalgte som stoppes av egen bedrift er kjerneverdier i vårt arbeid og direkte i samsvar med vår hovedparole: «Et rettferdig arbeidsliv».

SAFEs landsmøte 2016 stiller seg bak SAFE klubben på Shell Ormen Lange i deres kamp for reell medvirkning og arbeid for en aktiv klubb og verneombudstjeneste i henhold til lov og avtaleverk.

SAFEs landsmøte 2016 støtter våre tillitsvalgte i deres kamp for rettferdighet og moralsk oppreisning.»