Klart for Vår Energi

Klart for Vår Energi

Leder i fagforeningen Vår Energi Bjørn Magne Sætervik

Leder og nestleder for de SAFE-ansatte i Fagforeningen Vår Energi, Bjørn Magne Sætervik og Jan Inge Nesheim, sier at prosessen rundt sammenslåingen av Point og Eni har vært konstruktiv og løsningsorientert.

Leder og nestleder for de SAFE-ansatte i Fagforeningen i Vår Energi, Bjørn Magne Sætervik og Jan Inge Nesheim, sier at prosessen rundt sammenslåingen av Point og Eni har vært konstruktiv og løsningsorientert.

Selv om de to selskapene er forskjellig kultur, ikke minst på arbeidstakermedvirkningssiden, har fagforeningen opplevd en positiv holdning fra ledelsen når de har jobbet som pådrivere for å få til samarbeidsavtaler og struktur.

I forkant av sammenslåingen har oppfatningene rundt Goliat vært svært forskjellige. Eni har hatt problemer på Goliat, det er et faktum, men Sætervik og Nesheim er imponert over utviklingen på plattformen den senere tida.

  • Eni-kluturen er bedre enn sitt rykte. Vi fikk også hevet lønnsmatrisen til ENI med en prosent, sier de.
  • Nå ønsker vi å involvere Goliatansatte i vår fagforening, ved å utvide styret i fagforeningen. Vi er også blitt oppfordret av vår ledelse til å besøke Goliat for å sette oss bedre inn i forholdene der, og vi planlegger besøk tidlig i 2019.