Klubbleder og hovedtillitsvalgt slåss for jobben i Arbeidsretten

Alf Rune Kalland. Foto Mette Møllerop
Alf Rune Kalland. Foto Mette Møllerop

Mandag 18. mai startet arbeidsrettssaken mellom SAFE og Island Offshore Crewing, IOC/ Norges Rederiforbund, NR. Saken gjelder oppsigelse og vern av klubbleder og hovedtillitsvalgt Alf Rune Kalland som en del av en nedbemanningsprosess i bedriften.   

– Det er en tøff situasjon å fronte de oppsagte medlemmene våre og ivareta deres rettigheter i møter med bedriften, når du selv er oppsagt, sier Alf Rune Kalland.

Surrealistisk

Da selskapet startet en nedbemanningsprosess i fjor høst, skjedde det nærmest surrealistiske at klubblederen ble oppsagt samtidig som han i tråd med hovedavtalen representerer medlemmene i oppsigelsesmøter med bedriften.

Alf Rune Kalland har nærmere 12 års ansiennitet som klubbleder og hovedtillitsvalgt. Det er nesten like lenge som bedriften selv har eksistert.

Kalland er kjent som en dyktig og uredd tillitsvalgt som lojalt følger opp avtaler og rettigheter og står på for medlemmene sine, om nødvendig inn i rettssalen. Selv tror han at det er den egentlige grunnen til oppsigelsen.

– Ja, det er jeg overbevist om. Bedriften så nok muligheten til å bli kvitt meg nå når de mistet kontrakten med Equinor på Island Frontier.

Rundt 50 ansatte er blitt sagt opp i den siste oppsigelsesrunden, det gjelder altså ikke bare Alf Rune Kalland. Men bedriften kjører ikke en konsekvent linje i oppsigelsene, sier han.

– Flere oppsagte opplever brudd på ansiennitetsprinsippene, mens bedriften samtidig lyser ut en rekke ledige stillinger.

Dette blir nok og en sak som ender i retten, sier Kalland og minner om at avtaler skal respekteres av begge parter.

– Her brytes både hovedavtale og tariffavtale når det passer arbeidsgiveren.

Oppsigelsesvern for hovedtillitsvalgt

Det spesielle med denne oppsigelsen er at den rammer klubbleder/hovedtillitsvalgt. Det har SAFE aldri opplevd tidligere.

Som hovedtillitsvalgt er man normalt beskyttet både av hovedavtale og tariffavtale, og det er til begge parters fordel at hovedtillitsvalgt/klubb og bedrift samarbeider om å sikre at en nedbemanning blir mest mulig rettferdig for de ansatte.

Saken går over tre dager, og det er den kollektive tvisten mellom NR og SAFE som går for Arbeidsretten, om forståelsen og anvendelsen av det særskilte oppsigelsesvernet som HA pkt. 4.21 gir.

Advokat Bjørn Inge Waage i advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall har saken for SAFE.

Skriv ut siden