Klubbledermøte gjennomført på Teams

Klubbledermøte via Teams Foto: Rebecca Bjerga
Klubbledermøte via Teams Foto: Rebecca Bjerga

SAFE-forbundsstyret har vedtatt at på grunn av koronasituasjonen blir SAFE-Kongressen 2020 delt opp i to deler. Del I på Teams før jul og del II til sommeren. Det er en helt ny situasjon, og i den forbindelse mente forbundsstyret det ville være riktig med et informasjonsmøte i god tid før kongressen.

Møtet ble avholdt i går, 12. november, og det ble en positiv seanse. Engasjerte klubbledere stilte gode spørsmål om både vedtekter og gjennomføring. Det var viktig å få sjekket ut om forbundsstyret (FS) har mandat til å vedta en slik gjennomføring og at organisasjonen vil oppleve det som en ryddig og god prosess.

Foto: Rebecca Bjerga

– At vi i sommer kjørte det formelle klubbledermøtet på Teams med stor suksess, og at de enkelte stort sett har blitt vant til nettmøter nå, hjelper på tilliten til at også en kongress vil bli ryddig, sier Hilde-Marit Rysst. FS har bestemt at økonomi og valg må gjennomføres, for å sikre at vi står samlet bak budsjett og prioriteringer for 2021. I tillegg kan vi stå samlet bak de heltidstillitsvalgte som skal jobbe for SAFE fremover. Alternativet til å gjennomføre valg er at sittende FS, i henhold til vedtektene, velger hvem som skal inneha disse vervene, sier Rysst.

Delegater må ha riktig kontakt informasjon i SAFE sitt medlemsregister

– Vi er alle opptatt av at SAFE er et grasrot-forbund, sier Rysst, og FS vil derfor at økonomi og valg gjennomføres i 2020, og alternativet er da på Teams. Avstemningene som skal gjennomføres fungerer trygt og effektivt, det er viktig i forberedelsene at den enkelte delegat har riktig kontakt informasjon i SAFE sitt medlemsregister.

Møtet viste at demokratiet vil sikres som normalt

Etter møtet i går har klubblederne og andre fått stilt sine spørsmål og kommet med innspill og forslag, og det var bra at flertallet sluttet seg solid bak FS sin avgjørelse om denne måten å gjøre det på. Det er ingen som ønsker at dette skal bli normalen, men i et unntaksår som nå, må også SAFE være villig til å se på andre måter å få sikret organisasjonen sin. Møtet viste at demokratiet vil sikres som normalt, selv om kongressen avvikles på Teams.

«All makt bak denne skjerm!»

SAFE er et forbund som aldri glemmer «all makt i denne sal» og dette skal stå like sterkt, selv om det nå blir «all makt bak denne skjerm!»

SAFE takker for møtet i går, og ser frem til endelig gjennomføring av kongress 2020, del I den 1.desember og del II til sommeren 2021.

Skriv ut siden