Klubbledermøte og ekstraordinær kongress er åpnet

Klubbledermøte og ekstraordinær kongress er åpnet

||

Dagen startet med klubbledermøte for å godkjenne regnskapet for 2016 i tråd med gjeldende tidsfrister. Regnskapet ble enstemmig godkjent. Dette er en dag for de gode vedtakene som skal bygge organisasjonen for framtida, sa forbundsleder Hilde-Marit Rysst da hun åpnet den ekstraordinære kongressen. – Ofte er det slik at ekstraordinære kongresser holdes når det er […]

Dagen startet med klubbledermøte for å godkjenne regnskapet for 2016 i tråd med gjeldende tidsfrister. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Dette er en dag for de gode vedtakene som skal bygge organisasjonen for framtida, sa forbundsleder Hilde-Marit Rysst da hun åpnet den ekstraordinære kongressen.

– Ofte er det slik at ekstraordinære kongresser holdes når det er kamper, store stridigheter og krisestemning i organisasjonen. Dette er ikke en slik kongress. Dette er en god dag, en positiv dag, en milepæl i vår historie.

SAFE har en unik mulighet til å gjøre de nødvendige endringer for å styrke organisasjonen fagpolitisk, sa Hilde-Marit Rysst.

– Vi trenger å sko oss for framtida. Forhandlingsklimaet har endret seg radikalt. I dag møter vi ikke bare motpartens «tillitsvalgte», vi møter skarpskodde advokater og jurister i møter og forhandlinger.

 width=

Selv om organisasjonen må jobbe hardt for å styrke den fagpolitiske delen, betyr ikke det at ansvaret for klubbene, de tillitsvalgte og medlemmene skal reduseres.

– Vår viktigste oppgave er fortsatt å styrke klubbene, bygge nettverk og heve kompetansen i forbundet.

Det ligge et stor ansvar på oss, på delegatene, å tenke helhet, sa Rysst i det hun ønsket delegatene lykke til med gode diskusjoner og gode, framtidsrettede vedtak.